Osloskolen sultefores. Ap bryr seg mest om skolemat

Osloskolen sultefores. Ap bryr seg mest om skolemat

Jeg har to barn i Osloskolen. Som far, osloborger og digitaliseringsminister er det lite som provoserer meg mer enn de rødgrønne partienes skolepolitikk. Mens SV bryter ned Osloskolen bit for bit, kan det virke som Ap og MDG har abdisert i spørsmålet om god skolegang for barna våre. For mens flere skoler sultefores økonomisk i Oslo, vil de rødgrønne prioritere «gratis» skolemat.

I et land der rundt 95 prosent av barna i barneskolen har med seg matpakke, er det uforståelig at de rødgrønne partienes viktigste skoleløfte er å bruke skattebetalernes penger på skolemat. Det blir ikke lettere å forstå når mange skoler i Oslo varsler om så dårlig økonomi at det setter undervisningen i fare.

Høyre utviklet Osloskolen til å bli landets beste da vi styrte byen. Vi var opptatt av å ha kunnskap om skolen, for å oppnå kunnskap i skolen. Vi ga skolene verktøy til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Vi prioriterte de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning fra tidlig alder, fordi vi vet hvor viktig det fundamentet er for all annen læring – både i skolen og senere i livet. Vi sørget for gode tilbakemeldinger og samarbeid mellom skole og hjem, gjennom blant annet halvårlige skriftlige tilbakemeldinger om elevens utvikling. Og vi satset på lærerne. Alle som har gått på skolen vet hvor viktig det er med gode lærere. Foreldre kan putte en matpakke i sekken. Mattelæreren må kommunen sørge for.

Å utvikle en god skole er ikke noe vi gjør én gang. Det er et kontinuerlig arbeid. Osloskolen lar seg ikke knekke på fire år. Men situasjonen nå er svært bekymringsfull på mange skoler, og jeg frykter at den kan bli verre hvis venstresiden får fire nye år. På mine barns skole har driftsstyret truet med å trekke seg på grunn av den økonomiske situasjonen. I fjor måtte 5. trinn ta til takke med en ufaglært vikar halve skoleåret. Det er ikke tilstrekkelige ressurser til å følge opp elever med særlige utfordringer. Det finnes 24 nettbrett på skolen, alle innkjøpt av FAU og forbeholdt de to første trinnene. I underkant av 300 øvrige elever deler på 20-25 pc-er som skolen har «arvet» av en annen skole. Det sier seg selv at det blir vanskelig å oppfylle de nye lærerplanenes ambisjon om digitale ferdigheter – og helt umulig å benytte digitale hjelpemidler til å fornye undervisningsmetodene og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Som digitaliseringsminister har jeg hatt gleden av å besøke mange skoler i Norge som benytter digitale læremidler for alle elever. Så langt viser erfaringene at digitale læremidler gjør det mye enklere å hjelpe de elevene som henger etter, og mye lettere å utfordre dem som løper foran. Samtidig blir det mulig å tilby koding og mer variert og mangfoldig undervisning. Dette er en helt annen virkelighet enn den jeg møter i Oslo.

Mine barns skole budsjetterer nå med underskudd, og har bestemt seg for å låne penger. Situasjonen er alvorlig, men dessverre ikke unik. Det er mange skoler som får lavere bevilgninger per elev enn det som regnes som nødvendig for å drive forsvarlig, og de finnes både i øst og vest.

Det kan virke som at byrådspartiene ikke tar den alvorlige situasjonen innover seg, for de insisterer fortsatt på å bruke millioner av kroner på gratis skolemat.

Oslo Høyre går derfor til valg på å øke minimumsfinansieringen til alle skoler i Oslo. Det betyr at alle skoler blir sikret nok penger til å kunne tilby forsvarlig undervisning, og sette dem i stand til å tilby ekstra støtte til elever med særskilte utfordringer.

Skolebyråd Inga Marte Torkildsen svarer gjerne med at Høyre styrte byen i 18 år, når hun får spørsmål om den dårlige økonomien til mange av Osloskolene. Da er det verdt å minne om at det var hennes byråd som endret finansieringsmodellen, og satte mange skoler i den umulige situasjonen de nå står i.

Ingen er uenig i at de skolene med de største utfordringene skal få mest penger. Høyre innførte det systemet, og det står seg. Men det finnes en nedre grense for hvor billig det er mulig å drive en skole – i alle fall hvis man har ambisjoner om at Osloskolen skal være landets beste.

Hvis du er enig i at skolene fortjener mer penger til undervisning, slik at alle barn i Oslo kan få en god start på livet, må du stemme Høyre 9. september!

Siste nyheter