Osloskolen utjevner sosiale forskjeller

Forskningsmagasinet Apollon skriver 23. august om en ny rapport som hevder at det ikke er noen holdepunkter for å mene at Osloskolen motvirker sosiale forskjeller og bidrar til sosial mobilitet i større grad enn skoler andre steder i landet. Klassekampen følger også opp med en sak om dette i dagens avis.

Forsker Marianne Nordli Hansen ved Universitetet i Oslo, som står bak studien Apollon og Klassekampen viser til, har brukt statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, og funnet ut at jo høyere inntektsnivå foreldrene har, jo bedre karakterer får barna. De sosiale forskjellene i karakterer er ikke mindre i Oslo enn i resten av landet, og de med lavest sosial bakgrunn gjør det ikke bedre, refererer Apollon.

Dette var også tema for en debatt i NRK Østlandssendingen i går, hvor jeg møtte skolebyråd Tone Tellevik Dahl.

Tar ikke hensyn til nasjonale prøver

Det ser for det første ut til at denne forskningsrapporten kun tar utgangspunkt i karaktergjennomsnittet – den ser hverken på resultatene fra nasjonale prøver, skolens bidrag til elevers læring eller elevers gjennomføring av videregående opplæring totalt sett.

I tillegg finnes det mye annen forskning som gang på gang har kommet frem til motsatt konklusjon av Nordli Hansens undersøkelse.

Statistikk fra nasjonale prøver og gjennomføring viser også det motsatte. For eksempel kom Statistisk Sentralbyrå med en forskningsrapport tidligere i år, som regner ut en skolebidragsindikator som viser hvor mye den enkelte skole bidrar til elevenes læring.

Rapporten viser at Osloskolen – selv med landets mest krevende elevflokk – bidrar mest til elevenes læring når man tar hensyn til familiebakgrunn og tidligere skoleresultater.

Ingen norsk storby lykkes så godt som Oslo med å kompensere for økonomiske og sosiale forskjeller på barneskolen. Dette burde også venstresiden kunne glede seg over.

Viktig å lære mer om Osloskolen

Det er viktig at det forskes på Osloskolen, slik at vi kan lære mer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Men som alltid bør man se på de ulike undersøkelsene samlet sett, og ikke lene seg på enkeltfunn.

Og størstedelen av forskningen som er gjort på Osloskolen, viser at Osloskolen i større grad enn i resten av landet kompenserer for elevenes ulike sosiale bakgrunn.

Stadig nye tiltak

Osloskolen er selvsagt ikke perfekt. Det er derfor Høyre stadig foreslår tiltak som vi mener vil utjevne forskjeller ytterligere.

Vi jobber blant annet for bedre språkarbeid i barnehagene, for å sikre at barna kan godt nok norsk når de starter på skolen. Vi jobber for tidligere innsats i skolen, og mer ressurser og undervisningstid til de skolene som har størst utfordringer.

Skolene skal ha en plikt til å gi ekstra oppfølging til elever som trenger det.

Den borgerlige regjeringen har gitt Oslo kommune ekstra midler til å ansette 171 nye lærere. Og vi har innført en fraværsgrense som har redusert fraværet i den videregående skolen med 57 prosent i Oslo.

Alle disse tingene bidrar til mer læring og tilstedeværelse i skolen, som igjen bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i byen vår.

Nyheter -

Siste nyheter