Østensjø Høyres årsmøte 2017

Østensjø Høyre holdt sitt årsmøte torsdag 23. november, og startet med en felles innledning av Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde, sammen med Alna-, Bjerke-, Stovner- og Søndre Nordstrand Høyre.

Da Østensjø Høyres møte startet var det 19 betalende medlemmer tilstede.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, Tom Haugstad og Liv Skaanes var dirigent og referent, og tellekorpset besto av Herbjørn Tronsmoen og Frode Brenden.

Videre ble årsberetningen og revisjonsberetningen opplest, før møtet gikk videre til valg.

Valg

Styret til Østensjø Høyre:

Leder: Lars Foyn
Nestleder: Alice Aarebrodt
Gruppeleder BU: Benjamin Bornø
Kasserer:  Gunnar Pedersen
Kampanjeleder: Jon Åge Ruud
Kontakt Senior-Høyre: Liv Skaanes
Leder av valgkomiteen: Sigurd B. Styrvold
Medlemmer:  Marthin Braude, Frode Brenden, Christian Brænden, Kevin Chen, Trygve Ellingsberg, Audun Foyn, Svanhild Grimstad, Espen Smedsrud, Herbjørn Tronsmoen

Personer til Representantskapet:

Lars Foyn
Alice Aarebrodt
Benjamin Bornø
Jon Åge Ruud
Svanhild Grimstad
Gunnar Pedersen
Audun Foyn

Vararepresentanter Representantskapet (i rekkefølge):

Eirik Løkke
Vidar Vevik
Marthin Braude
Kevin Chen
Anita Stenbakk
Sigurd B. Styrvold
Frode Brenden
Herbjørn Tronsmoen
Christian Brænden
Trygve Ellingsberg
Espen Smedsrud

Siste nyheter