Rv 163 veiplaner katastrofe for Bjerke

Risløkkveien, foto Thor Lysenstøen

Plan og bygg sin VPOR for Haraldrud blir katastrofe for Risløkka.

Er Ine og Bjerke Høyre de eneste som ser en snikende katastrofe komme? Risløkka vil få vesentlig mer gjennomgangstrafikk når Østre Aker både får tilført mer trafikk fra RV4 og i tillegg gjøres om til «noe så flott» som en boulevard.

Det er et stort oppslag i Akers Avis (papirutgaven) fredag 2. September om saken. Saken kom opp i torsdagens bydelsutvalgsmøte og Høyres gruppeleder Ine Mari Molteberg-Bøhn raste.

Utfordringen er at selv om sittende byråd ønsker å bygge ned veiene så blir ikke bilene borte. Det er til dels mye trafikk med store lastebiler og trailere som da kommer inn i et rolig strøk med et hyggelig miljø som ikke blir fullt så hyggelig når køen står stille på Østre Aker vei.

VPOR tar heller ikke hensyn til økt trafikk til det nye Økern senteret og kjøring i Risløkkveien som i dag er enveiskjørt. Det er fullstendig galskap å ødelegge et villaområde på denne måten. Kollektivløsninger må på plass før man i det hele tatt tenker tanken, å redusere kapasiteten på Østre Aker vei. Bydelen har protestert på dette tidligere men har tydeligvis ikke blitt hørt. Plan og bygg bagatelliserer skadevirkningene for Risløkka i Akers avis

Faksimile Akers Avis, VPOR Haraldrud
Faksimile Akers Avis, VPOR Haraldrud

Siste nyheter