Overraskende lite tilsyn i Oslos barnehager

En dramatisk nedgang i antall tilsyn i barnehagene, er urovekkende, mener Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).  

De siste årene har barnehagene fått mange nye krav, som skal sikre god kvalitet i barnehagene. Dette er det viktig å sikre at følges opp på en god måte, fortsetter Mathilde Tybring-Gjedde.  

I 2016 ble det ført tilsyn i 75 prosent av de kommunale barnehagene, og omtrent like mange kommunale barnehager.  I 2018 ble bare 49 prosent av de kommunale barnehagene undersøkt, mot 69 prosent av de private.  Altså færre tilsyn i barnehagene, og særlig i de kommunale barnehagene.  

Økte krav nasjonalt må følges opp lokalt 

Det er innført en ny nasjonal pedagognorm for barnehager, og det er lagt klare rammer for hva barnas hverdag skal oppleve og lære i barnehagen. 

– Vi er opptatt av at de nasjonale kravene må følges opp lokalt, uttaler Høyres ordførerkandidat Saida Begum.

– Skal vi vite hvordan barna har det, og om kvalitetskravene som er satt opp faktisk følges, må vi føre tilsyn i barnehagene og ha gode foreldreundersøkelser, fortsetter hun.

– Det er barnehager i Gamlebyen som har så lite som 17 prosent barnehagelærere, sier Saida Begum. – Når det nasjonale kravet er 43 prosent, er vi alt for langt unna. Barna fortjener bedre, fortsetter hun. 

Språk en forutsetning for læring 

– Alle barna må kunne norsk før de begynner på skolen. Ellers havner de i bakleksa fra første dag. Vi må sikre at de barnehagene som trenger det mest, får flere barnehagelærere. Og dette haster, sier Mathilde Tybring- Gjedde.  

Lenke til Dagsavisen sin sak: 
https://www.dagsavisen.no/oslo/hoyre-da-kvalitetskravet-til-barnehagene-ble-skjerpet-kuttet-oslo-kommune-i-tilsynet-1.1572226?paywall=expired  

Siste nyheter