Pilene i Osloskolen peker feil vei og likevel kuttes det i skolebudsjettet

Budsjettet for Oslo ble nylig vedtatt i bystyret. Skolebudsjettet som byrådet la frem er det svakeste budsjettet for skoler, elever og lærere som er vedtatt i krisetid på lang tid. Da snakker jeg ikke om koronakrisen, men jeg snakker om krisen vi har i Osloskolen i dag. Krisen som finnes i Osloskolen er et resultat av AP, SV og MDGs skolepolitikk.

I fjor viste nasjonale prøver en nedgang blant elevene i Osloskolen.

Kartleggingsprøvene i første til tredje klasse viser at flere elever er under kritisk grense i lesing og regning, og andelen elever som sliter øker hvert år.

Antallet alvorlige mobbesaker øker.

I forrige uke gikk Elevombudet og Mobbeombudet og slo alarm om at Oslo kommune bryter elevenes rettigheter og at pilene peker feil vei.  

Andelen elever under bekymringsgrensa i lesing og regning er sterkt økende.

Hva var svaret til byrådsleder Raymond Johansen? Jeg siterer «Det er umusikalsk av Høyre å kreve gode skoleresultater i en pandemi»

Byråd Inga Marte Torkildsen har hittil valgt å ikke kommentere.

I tillegg til alt dette velger byrådet å kutte i Osloskolen med over 400 millioner frem til 2024. Tallet i seg selv viser at dette går utover lærerne, elevene og skolene i Oslo.

I Høyres forslag til budsjett for Oslo prioriterer vi 200 millioner mer enn byrådet til skolebudsjettet. Vi vil prioritere mer tid i fagene norsk, engelsk, matte og naturfag fordi dette er grunnlaget for elevenes videre utdanning og opplæring. Alle barn skal sikres gode og trygge oppvekstsvilkår og ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne.

Osloskolen skal ha Norges dyktigste lærere. Derfor tok vi også en viktig rolle i arbeidet med strategien for å rekruttere og beholde lærere, men byrådet ser ut til å ha fulgt opp svært få tiltak. I vårt nye budsjett så vil vi prioritere rekruttering og beholde lærere.

Osloskolen har lenge vært kjent for å være landets beste, og vi i Høyre har lagt frem et alternativ som vil rydde opp og ta tak i utfordringene. Er det et sted vi ikke skal kutte i krisetid, så er det skolebudsjettet.

Utviklingen i Osloskolen bør ikke komme som en stor overraskelse for noen. Det er direkte resultat av at byrådet har nedprioritert skole. Det første de gjorde når de tok over i 2015 var å fjerne prioriteringen av norsk, matte og engelsk. Deres hovedsatsinger er gratis kjøttfritt skolemåltid, forsøk med leksefrie skoler, satsning på traumeorienterte skoler og aktivitetsskole».

I motsetning til Ap-byrådet prioriterer Høyre skolen. Det er fordi kunnskap og kvalitet i skolen gir barn og unge muligheter til lykkes, og fordi en god skole bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Siste nyheter