Politiet er styrket med 1800 nye årsverk 

Mens utviklingen i politiet stod på stedet hvil under den rødgrønne regjeringen, har det blitt opprettet 1800 nye årsverk i løpet av fire år med Høyre i regjering.

Mer synlig politi

Høyre mener at forsvar av landet og innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Derfor har vi tilført nye stillinger til politiet hvert eneste år siden vi overtok regjeringsmakten i 2013.

I perioden 2014-2017 har Oslo politidistrikt blitt styrket med 260 stillinger.

Dette bidrar til en tryggere by med mer synlig politi byens gater, og setter politiet i bedre stand til å bekjempe både hverdagskriminalitet og alvorlig organisert kriminalitet.


Politiet har i tillegg fått midler til flere påtalejurister, slik at straffesaker kan behandles mer effektivt.

Regjeringen har også styrket Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), slik at Norge er bedre rustet til å forhindre terror og andre trusler mot rikets sikkerhet. PST har også fått utvidet adgang til å avverge alvorlige trusler blant annet gjennom dataavlesing.

Fra kontortid til responstid

For å få flere politi i operativ tjeneste og bygge sterkere etterforskningsmiljøer, har Høyre fått gjennomført en reform hvor antall politidistrikter halveres, og antall lensmannskontorer blir redusert fra 340 til 221.

Mange av disse kontorene var bemannet noen få timer i uken, og skapte derfor i prinsippet falsk trygghet. Reformen gjør det mulig å få flere politifolk inn i patruljebiler istedenfor at de skal sitte bak en kontorpult. 

Krav om kontortid har blitt erstattet med krav til responstid for hvor lang tid det maksimalt skal ta fra politiet får melding om en alvorlig hendelse, til de er på plass.

Høyre vil i neste stortingsperiode fortsette satsingen på politiet ved å ansette 1 500 flere politifolk.

Oslo politidistrikt hadde i 2016 en gjennomsnittlig responstid på 6 minutter i halvpartene av de tilfellene hvor det er krav til responstid, og gjennomsnittlig responstid på 10 minutter i 80% tilfellene med krav til responstid.

Høyre vil i neste stortingsperiode fortsette satsingen på politiet ved å ansette 1 500 flere politifolk.

Siste nyheter