Politisk engasjement gjør deg sprek

Aasmund Steenstrup

– Politikk er noe for hodet og noe for beina, sier Aasmund Steenstrup. 93-åringen har vært aktiv i Oslo Høyre i 67 år, og synes fortsatt det er givende å stå på stand eller gå dørbank.

Da Oslo Høyre pusset opp lokalene tidligere i år, dukket det opp noen gamle protokoller som skulle til Statsarkivet.

I en av dem, protokoll for styret i Ljan krets 1939 – 1959, dukket det opp et navn som vi dro kjensel på fra dagens aktive medlemmer; Aasmund Steenstrup. OSLO dro hjem til Aasmund med hans første protokoll fra styremøtet 3. oktober 1950.

Hvordan startet engasjementet ditt?
 – Jeg meldte meg inn i Høyre i 1947 under et møte på Ullevål stadion. Min mor var medlem i Høyre og min morfar, kommandørkaptein Aasmund Frisak, satt på Stortinget for Høyre fra Jarlsberg og Larvik amt fra 1904 til 1906. Mitt ønske var å gjøre nytte for meg, men det var aldri noe ønske å avansere oppover, jeg var alltid mest interessert i nærmiljøet mitt der jeg bodde.

Hvordan var det å kombinere et stort engasjement i frivillighet med jobb og familie?
– Etter at jeg var ferdig utdannet bergingeniør, jobbet jeg hele mitt yrkesaktive liv i Sigurd Stave Maskin AS, det ble 55 år til sammen. Vi har 3 barn og med hus og hytte sier det seg selv at i perioder ble det mindre partiaktivitet, men jeg har nå alltid  et ønske om å bidra med det jeg kunne. Da jeg ble pensjonist på midten av 1980-tallet, blomstret aktiviteten naturlig opp. I tillegg til å være aktiv i Høyre og andre foreninger ga jeg en hjelpende hånd til andre pensjonister i bydelen, de som trengte hjelp til praktiske ting i hagen og hjemmet.

Nå, nesten 30 år senere, har mange hundre eldre fått hjelp med snømåking, hagearbeid, maling, reparasjoner og andre oppgaver. Aasmund kan fint klippe gresset i et par store hager og gå en 2 timers dørbank-aksjon etterpå! – Engasjementet med eldre førte meg inn i Eldrerådet i Bydel Nordstrand, som jeg har vært leder av i 18 år nå.

Hvordan var det å være politisk aktiv på 1950-tallet?
– Jeg synes ikke folk var veldig interessert i politikk. Folk var opptatt av å bygge landet selv. Jeg meldte inn fordi jeg ønsket at landet skulle gå i riktig retning, jeg var jo tidlig bevisst på hva Høyre sto for, så der var det ikke noen alternativer. Vi bygde hus på Øvre Ljanskollen på Nordstrand i 1958, og da ønsket jeg å være med aktivt i lokalpolitikken. Jeg startet som kretssekretær for Ljan krets i Nordstrand Høyre, noe denne gamle styreprotokollen viser fra styremøtet vårt. Det er veldig morro å se igjen denne over 60 år gamle protokollen! Jeg har opp gjennom årene hatt styreverv i en 25-30 forskjellige foreninger, men det var det lokale politiske arbeidet i kretsen som inspirerte meg mest. Vi var rundt 100 aktive i kretsen på den tiden.

Hvordan motiverte du deg til å drive frivillighet i alle disse årene?
– Frivillighet gir noe tilbake, det gir glede å hjelpe andre! Det verste jeg hører er de som ikke er interessert i samfunnet rundt en. Politikk er en del av alt, man må jo være interessert i politikk, sier Aasmund engasjert.

– I EU-valgkampen i 1972 var jeg svært aktiv. Der sto hele samfunnet ved et veiskille, dessverre ble vi ikke medlem verken da eller i 1994.

Nå som du er blitt 93 år og fortsatt er med som aktivt styremedlem og går både dørbank og står på stand for Høyre lokalt, hvordan holder du deg så sprek?
– Jeg liker å følge med i politiske debatter. Jeg tror at å utfordre seg selv er sunt. Noe for hodet og noe for beina gjør at man holder seg sprek. For hodet er politikk en god medisin.

 

Siste nyheter