Politisk Verksted

Tone Rand fortalt i åpen halvtime i politisk verksted om problemer med Telenor. Kjell Løvold noterte synspunktene. Politisk verksted arbeidet med prioritering av forslag til valgprogram.

Siste nyheter