Politisk verksted

Politisk verksted var samlet Axel  i Høyres Hus  den 9. mars for å drøfte liberal-konservatisme og verdi-konservatisme. Aksel Fridstrøm innledet til debatt. 

Siste nyheter