Programarbeid i Frogner Høyre

Programarbeid sentralt og lokalt

Skjema_Programarbeid-1024x404-kopi
Se  mer om arbeid med bystyreprogrammet på Oslo Høyres nettsider

Veien til valgseier 2015

 

Frogner Høyre er i full gang med programarbeidet

I løpet av høsten skal Frogner Høyre skrive program for bydelsutvalget 2015-19 og bidra til programmet for Oslo Høyre (bystyret)  i samme periode.

Første møte om lokalt program 12. mai

Mandag 12. mai klokken 1830 blir det medlemsmøte om Frogner Høyres lokale program på Høyres Hus. Temaet er  Levende bydel. Du møter Bård og Bård (Byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen og leder av Frogner Høyres Program- og organisasjonsutvalg Bård Standal)
Se invitasjon til møtet her

Møte om innspill til bystyreprogrammet

I tillegg til medlemsmøtet om Levende bydel, blir det  før sommeren et medlemsmøte med spesielt fokus på Frogner Høyres innspill til Oslo Høyres program.Oslo Høyres ulike programutvalg skal levere sine innspill til programkomitéen før St.Hans.

Videre arbeid med lokalt program til høsten

I tillegg blir det to møter om Frogner Høyres program etter sommeren.

Vi håper på stort engasjement og gode politiske diskusjoner.

Både lokalt i Frogner bydel og i Oslo Høyre skal programmet deles i fem kapitler:

Smart By – kunnskap og læring hele livet.  Landets beste barnehage, Nordens beste skole, Studentbyen

Levende By – Livskvalitet og muligheter hele livet
Helse- og omsorg, kultur, den aktive byen, integrering.

Grønn By – Verdens mest miljøvennlige hovedstad
Miljøvennlig kollektivtrafikk, verdensmester på avfallshåndtering, sykkelvennlig by

Skapende By – Førstevalget for gründere og innovative bedrifter
Sterke næringsklynger, enkel og god forvaltning, Oslo som kurs- og konferanseby

Trygg By – Innbyggerne skal være trygge og oppleve trygghet i hele byen 

Les mer om de fem temaene og arbeidet med disse

Dine innspill er ønsket

Hva er dine hjertesaker? Hva ønsker du å få med i programmet?

Tips til Frogner Høyres BU-programDersom du har tips, råd, innspill eller spørsmål  forhold til bydelsvalgsprogrammet – kontakt Bård Standal i Program- organisasjonsutvalget  som leder arbeidet med Frogner Høyres program

Tips til bystyreprogrammet
Dersom du har innspill til Oslo Høyres arbeid med nytt bystyreprogram kontakt Frogner Høyres leder, Ola Kvisgaard –[email protected] – som sitter i programkomiteen for Oslo Høyres bystyreprogram.

Du kan også dele din Hjertesak via denne en meldingstjenesten til Oslo Høyre

Programprosessen i Oslo Høyre

Første utkast av programmet vil foreligge i september og 2. utkastet i november.
Dette forslaget vil bli behandlet på et representantskapsmøte  sent på høsten.
Programmet vedtas på Oslo Høyres årsmøte i januar 2015.

Programprossessen i Frogner Høyre

Frogner Høyre følger Oslo Høyre når det gjelder fremdrift, dog slik at Frogner Høyres program vedtas etter Oslo Høyres program.

Siste nyheter