Rådgivende uravstemning for stortingskandidater

Oslo Høyres sentrale nominasjonsprosess

Fra 5.-21. oktober kan alle betalende medlemmer i Oslo Høyre, Oslo Unge Høyre, Oslo Senior Høyre og Den Konservative Studenter Forening stemme frem inntil 10 av sine favoritter i den rådgivende uravstemningen. Oslo Høyre har siden 2008 hatt uravstemning foran alle valg.

48 personer har bekreftet at de ønsker å være kandidater til Oslo Høyres stortingsliste 2021-2025. Presentasjonen av kandidatene kan du se her.

Følg nominasjonen videre

Resultatene av den rådgivende uravstemningen blir offentliggjort på oslohoyre.no når den er ferdig. Uravstemningen er rådgivende i nominasjonskomiteens videre arbeid til den skal legge frem sin innstilling senest 16. november. Den endelige listen vedtas på Oslo Høyres nominasjonsmøte den 30. november.

Viktig informasjon:
Mandag 5. oktober sendte Oslo Høyre ut en invitasjon til å delta i den rådgivende uravstemningen blant alle betalende medlemmer i Oslo Høyre. Invitasjonen ble sendt ut på SMS til alle som har registrert mobilnummer hos oss, de øvrige har fått epost eller stemmeseddel i posten.

Du vil ikke ha mottatt uravstemningen om du ikke har oppfylt kravene for stemmerett, ikke har vært medlem i 28 dager før uravstemningen ble sendt ut 5. oktober eller hvis medlemskontingenten ikke var betalt innen 30. september. Dersom du har spørsmål om uravstemningen send oss gjerne en epost på [email protected] slik at vi kan hjelpe deg

Se presentasjon av kandidatene her.

Siste nyheter