Regjeringen leverer i Groruddalen

Gruppeleder fra Høyre i bydelsutvalget i Bydel Bjerke, Ine Mari Molteberg-Bøhn, og Jørn Kveseth (Frp) mener at midlene er viktige for Groruddalen og Bjerke. Groruddalen får tilsammen nesten 17 millioner gjennom ordningen som forvaltes av Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet). Faksimile Akers Avis.

Bjerke bydel får 4 millioner av totalt 164 millioner som går til hele landet. Kulturhuset på banen fikk mest til sitt «Nysirkus Bjerke» som får 1,2 millioner.

Gruppeleder fra Høyre i bydelsutvalget i Bydel Bjerke Ine Mari Molteberg-Bøhn uttaler at det er en god slump med penger som går til gode tiltak i bydelen. Ine og Jørn Kveseth (Frp) mener at midlene er viktige for Groruddalen og Bjerke. Groruddalen får tilsammen nesten 17 millioner gjennom ordningen som forvaltes av Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet). Pengene går til bekjempelse av barnefattigdom.

Fattigdomsmidlene går til aktiviteter som er med på å jevne ut forskjeller. Å få til en gratis fritidsaktivitet er med på å jevne ut forskjeller og sosial status sier Ine. Regjeringen har også innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier. Ap i Groruddalen er i mot dette og vil i stedet ha den ordningen Groruddalssatsingen har hatt hittil. Ine mener det er viktig å tenke helhetlig og synes det er fint at noe som startet i Groruddalen blir til nasjonale standarder. I Oslo har det rødgrønne byrådet lagt op til gratis deltidsplass på aktivitetsskolen for bydelene i Groruddalen. Høyre og Frp håper på mer behovsprøving i fremtiden.

Faksimile Akers Avis, millioner til utjevning av forskjeller
Faksimile Akers Avis, millioner til utjevning av forskjeller

Siste nyheter