Storsatsing på jernbane i Oslo-området

Regjeringen og samarbeidspartiene kom i dag med en historisk stor samferdselsnyhet. I forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) vil det være en kraftig utvidelse av togkapasiteten i og rundt Oslo. – Vi skal sørge for mer effektiv transport for de reisende, og vi skal bygge samferdsel for en mer klimavennlig fremtid, sa statsminister Erna Solberg på Oslo S i dag.

– Vi prioriterer kapasitet, frekvens og reisetid på toget til Oslo, legger Nikolai Astrup til.

Regjeringen vil bygge en ny og større togtunnel under Oslo, og dobbeltspor på alle InterCity-strekningene fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer, i tillegg til å bygge Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss.

– Det er en glede å være her i dag. Vi er enige om rammene for den kommende Nasjonal Transportplan, og det blir et kraftig løft for jernbanen, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen på Oslo S i dag.

Utvider jernbanesatsingen

Enigheten mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF fører til at de utvider jernbanesatsingen og endrer litt på rekkefølgen i utbyggingen, i tråd med faglige råd. Ny Oslotunnel for jernbane skal etter de nye planene stå ferdig i 2032. Tunnelen vil doble kapasiteten i Oslo.

– Vi skal korte ned reisetidene, ha flere avganger og gi større fleksibilitet til de reisende.  Det er behov for et mangfold av løsninger for å dekke det økende transportbehovet, sier Nikolai Astrup, leder i Stortingets transportkomité.

Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup, er også leder av Stortingets transportkomité. Foto: Henrik Dale.

– I tillegg til det har det blitt klart at den største mangelen som angår alle tog-strekningene var at det tidligere ikke var noen planer om en ny tunnel gjennom Oslo i samme tidsrom. Dermed ville mange av gevinstene fra satsingen ikke kunne tas ut pga sprengt kapasitet i Oslo. Men nå løser vi dette, og det vil komme reisende i hele Norge til gode, sier Astrup.

Vi skal korte ned reisetidene, ha flere avganger og gi større fleksibilitet til de reisende.

Prioriterer Oslo

Uten Oslotunnel får man ikke utnyttet de nye dobbeltsporene fullt ut fordi togene ville blitt stående i kø utenfor Oslo. Derfor er en slik tunnel helt avgjørende for trafikken.

– Dette er en fantastisk satsing på samferdsel og kollektivtrafikk i Oslo, som vi ikke har sett maken til tidligere. Regjeringen prioriterer Oslo og dette løftet vil gjøre reisetiden inn til byen og gjennom sentrum kortere, sier Høyres gruppeleder og komitèleder for miljø og samferdsel i bystyret Eirik Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason
Eirik Lae Solberg er gruppeleder i Høyres bystyregruppe. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Siste nyheter