Regjeringen styrker Groruddalssatsingen

Flere av dem som bor i Groruddalen må få mulighet til å komme ut i jobb. Derfor foreslår Høyre i regjering å doble midlene til sysselsetting i Groruddalssatsingen.

Staten og Oslo kommune har inngått en intensjonsavtale om ti nye år med målrettet innsats i Groruddalen fra 2017. Sysselsetting er et av innsatsområdene, og målet er at flere skal komme ut i ordinært arbeid og at flere skal få varig tilknytning til arbeid.

Nyheter - Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Dobler summen

– Arbeidsledigheten i Groruddalen er noe høyere enn i resten av Oslo. Vi må få flere ut i jobb. Det er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

I fjor gikk 2,5 millioner kroner til Groruddalssatsingen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I år dobles summen, og det øremerkes totalt 5 millioner kroner over statsbudsjettet. Det er første gang midler til sysselsetting i Groruddalen øremerkes på denne måten.

– Det viktigste vi kan gjøre når vi jobber med områdesatsing er å sørge for at menneskene som bor der kommer seg i jobb. At de ikke faller utenfor og går passivt på stønader, men kommer seg ut i aktivitet og klarer å forsørge seg selv og sin familie, avslutter Hauglie.

Nyheter -

Siste nyheter