Regjeringen svikter storbyene

Trikk

Hvor Regjeringens bidrag på halvparten av 75,3 milliarder i Oslopakke 3 kommer fra, er det vanskelig å forstå.

I et innlegg i Aftenposten 23. april gjentar samferdselsminister Marit Arnstad og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell flere feilaktige påstander om Regjeringens forslag til nasjonal transportplan og det lokale Oslopakke 3-forliket i Oslo og Akershus.

Lokale utfordringer

Regjeringen skryter først av InterCity-utbyggingen på Østlandet som vil muliggjøre at flere lokaltog kan pendle inn til Oslo. Dette er selvsagt positivt, men det er ikke slik at bedre muligheter for pendlere til Oslo fra Halden eller Hamar inn til Oslo løser de lokale utfordringene Oslos kollektivtrafikk har. Ei heller er det spesielt oppsiktsvekkende at staten som har det fulle og hele ansvaret for drift og finansiering av jernbanen følger opp denne forpliktelsen.

Videre skriver Arnstad og Solhjell at Regjeringens bidrag til Oslopakke 3 utgjør 50 prosent av pakken på 75,3 milliarder kroner. Det er vanskelig å forstå hvor det tallet kommer ifra. Det kommer i hvert fall ikke fra Regjeringens egen nasjonal transportplan der det står at statens bidrag til Oslopakke 3 for perioden 2013-2032 skal utgjøre 10 milliarder kroner, tilsvarende 13,2 prosent av pakken.

Stort finansieringsbehov

I et forsøk på å bøte på den manglende oppfølgingen av Oslo, velger Regjeringen å skyve lokale myndigheter foran seg ved å kreve reforhandling av Oslopakke 3. Gjennom Regjeringens forslag til nasjonal transportplan er det opprette en såkalt «bymiljøpott», der Oslo sammen med 12 andre byer skal konkurrere om tilsammen 763 millioner kroner årlig frem til 2017. Selv om Oslo og Akershus skulle bli tildelt størsteparten av denne summen er det på ingen måte tilstrekkelig for å løse transportutfordringene i Oslo og Akershus. Til det er finansieringsbehovet i kollektivtrafikken i Oslo og andre storbyer for stort.

Siste nyheter