Regjeringserklæringen

Erna Solberg

Sundvolden-plattformen.

Regjeringen vil blant annet styrke bedriftenes konkurranseevne, satse mer på kunnskap, forskning og innovasjon, redusere helsekøene og senke skatter og avgifter slik at det i større grad lønner seg å jobbe.

Hele regjeringserklæringen finner du her.

Regjeringen vil desentralisere makt gjennom å styrke lokaldemokratiet og kutte ned på byråkrati og unødvendig innblanding i enkeltmenneskets liv. Regjeringen leverer også en mer offensiv klima- og miljøpolitikk enn den rødgrønne regjeringen.

 

Siste nyheter