Revidert budsjett 2016

Onsdag behandles byrådets reviderte budsjett i Oslos bystyre. Budsjettet er i hovedsak en teknisk revidering, og det er tydelig at byrådet har valgt å spare de politiske stridstemaene mellom byrådspartiene til budsjettbehandlingen i september.

– Byrådets revidering er i hovedsak mindre justeringer, sier Øystein Sundelin som er nestleder i finanskomiteen.

– Jeg vil samtidig trekke frem at det er bekymringsfullt å se hvor feilslått politikken til byrådet er på enkelte områder.

Sviktende parkeringsinntekter

Et av hovedgrepene byrådet har gjort er å legge inn penger for å kompensere for tap av parkeringsinntekter. Etter at byrådet økte parkeringsavgiften i sentrum med 50% har flere valgt å parkere bilen sin andre steder.

Dette betyr at byrådet får inn 85 millioner kroner mindre enn de har budsjettert med.

– Vi advarte mot dette allerede i høst, og nå måtte byrådet også innrømme at de tok feil, sier Sundelin. – Dette gir vårt budsjett høyere inntekter enn byrådet, siden våre moderate parkeringsinntekter ikke fører til at folk parkerer andre steder.

Investeringer i idrettsanlegg

Det røde byrådet har i sitt reviderte budsjett nok engang valgt å skrote Åsland skytebane og nedskalere Jordal Amfi. Dette er viktige investeringsprosjekter for Oslos idrettsmiljøer fremover, og det er synd at idretten ikke tas på alvor.

– Åsland skytebane har vært idrettens hovedprioritering i en årrekke. Byrådet har for andre gang mulighet til å redde prosjektet, men viser igjen at de ikke er opptatt av hva idretten selv mener er deres største behov, sier Eirik Lae Solberg, leder av samferdsels og miljøkomiteen.

Videre fremmer Høyre forslag til vedtak om at byrådet sikrer at Nye Jordal Amfi blir på minst 14.000 kvadratmeter.

– Skal Nye Jordal Amfi bygges må det være et anlegg for fremtiden. Byrådets planer tilfredsstiller ikke kravene til garderober, tilrettelegging for internasjonale kamper og publikumsfasiliteter, sier Solberg.

Mer til kollektivtrafikken

Høyre, Krf, Frp og Venstre setter også av 25 millioner mer til kollektivtrafikken enn byrådet. Dette skjedde også i budsjettet i høst.

Det er verdt å merke seg at det ikke holder å kalle seg grønn for å ha en effekt på kollektivtrafikken i Oslo.

De borgerlige har nå ved to anledninger funnet midler til kollektivtrafikk, uten eiendomsskatt, som de grønne ikke har klart å prioritere.

Nei til nedbemanning på sykehjem

Til tross for vårens debatt om bemanning i private sykehjem har ikke byrådet lagt inn nok midler til å opprettholde bemanningen.

– Jeg mener at eldre og syke mennesker i Oslo fortjener bedre enn dette, sier James Stove Lorentzen, fraksjonsleder for helse- og sosialkomiteen.

I Høyre, Krf og Venstres alternative forslag ligger det inne 50 millioner for å opprettholde bemanningen på private sykehjem. Dette er mer enn dobbelt så mye som de rød-grønne bevilger.

– Jeg er svært glad for at vi retter dette opp i vårt budsjett. Det er skammelig at de rød-grønne stemmer det ned, sier Stove Lorentzen.

Siste nyheter