Rødgrønn budsjettering henger ikke sammen

I et intervju i Nettavisen 11. mars kommer Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen med en rekke feilaktige påstander om Oslos vekst og økonomiske situasjon.

Hun viser i tillegg en manglende kunnskap om debatten om eiendomsskatt i hovedstaden.

Marthinsen blir sitert på at «nå øker Oslos gjeld og det vil koste byen mye. Det er dårlig styring og vi legger opp til en politikk som ikke låner enda mer penger». Så hevder hun at eiendomsskatten Oslo Arbeiderparti foreslår «ikke vil ramme hardt og at den vil sørge for at kommunen ikke pådrar seg mer gjeld».

Men hun gir seg ikke med det; «Oslo vil aldri kunne betale for utbygging av kollektivtrafikk eller styrking av eldreomsorg alene. Det er dette vi ønsker å få midler til, uten å ta opp mer lån. Mye lån vil ramme byen hardt på sikt.» Disse utsagnene kan ikke stå ukommentert.

Marthinsen har rett i at byen vokser og at investeringsbehovene følgelig er store.

Eksempelvis så trenger vi nye skoler, sykehjem og kollektivtransporten skal oppgraderes og det skal tilrettelegges for sykling. I den kommende fireårs perioden skal kommunen investere for tilsammen 36 milliarder kroner.

Uredelig inntrykk
Det sentrale spørsmålet i lys av Marthinsens påstander er selvfølgelig hvordan Oslo Arbeiderparti skal finansiere dette uten å låne penger? Det selvsagte svaret er at representantene fra Oslo Arbeiderparti må gjøre de samme investeringene og låne de samme pengene som de nå kritiserer byrådet for.

Kommunevalgprogrammet til Oslo Arbeiderparti inneholder nemlig ikke løfter om å stanse veksten. Interessant nok går partiet til valg på å videreføre flere av Høyres løsninger som de tidligere har kritisert. Da blir det rett og slett uredelig å gi inntrykk av at man skal låne mindre penger.

Dråpe i havet
Og den påfølgende påstanden om at eiendomsskatten er det som skal sørge for lavere låneopptak, blir like feil. For det første, 280 millioner kroner i eiendomsskatt blir uansett en dråpe i havet når det er snakk om investeringer på titalls milliarder. Enda mer problematisk blir det for Oslo Arbeiderparti at pengene fra eiendomsskatten ikke er tilgjengelig til gjeldsreduksjon.

Disse pengene har de jo sagt skal brukes på drift av barnehager og hjemmetjenester. En finanspolitisk talsperson burde vite at man kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Men realiteten er at det er dette Marthinsen legger opp til. Forestill deg selv, om du bruker opp feriepengene dine på ferie, kan du ikke senere bruke disse pengene på å betale ned huset ditt.

Solid økonomi
Det er heller ikke slik at Oslo kommune lider av dårlig økonomisk styring. Oslos økonomi er tvert imot solid. Kommunen har gode systemer, er godt drevet og får beste karakter av internasjonale byråer som vurderer betalingsevnen. Oslo kommune er i den unike situasjon at vi har en tilnærmet null netto finanskost, det vil si at renteinntekter og utbytter er tilnærmet lik renteutgiftene.

Sammenlikner man Oslos gjeld som andel av totale inntekter med de andre storbyene, viser tall fra Kommunenes Sentralforbund følgende: Oslo 69%, Bergen og Stavanger 91%, Trondheim 112%. Oslo er med andre ord den suverent best drevne storbyen i Norge, med lavest gjeld.

Henger ikke sammen
Det er altså ikke mot Oslo Marthinsen skal rette sin pekefinger. Hun får heller ta seg en tur til rødgrønne Trondheim og Arbeiderparti-ordfører Rita Ottervik hvis hun føler for å rydde opp i kommuneøkonomien. I 2008 måtte Trondheim forplikte seg til å dekke inn et underskudd i kommende budsjetter for å unngå å havne under statlig administrasjon på ROBEK-listen, og rådmannen i Trondheim har måttet gjøre store innsparinger for å balansere budsjettene.

Oslo bør også etter valget i år spares fra rødgrønn budsjettlogikk om investeringer og eiendomsskatt. Den henger nemlig ikke sammen.

Siste nyheter