Rødgrønn utgiftsrekord i Oslobudsjettet

Rødgrønn utgiftsrekord i Oslobudsjettet

I dag legger byrådspartiene Ap, SV og MDG frem sitt forslag til Oslobudsjett for 2019. Dette byrådet har mer penger til disposisjon enn noe annet byråd tidligere, både med økte rammer fra en Oslo-vennlig borgerlig regjering og økte skatteinntekter. Likevel leverer byrådet et budsjettforslag hvor de greier å spise opp hele det økte økonomiske handlingsrommet.

Rødgrønt valgkampbudsjett

Nyheter - Øystein Sundelin er leder i Høyres finansfraksjon. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Øystein Sundelin er leder i Høyres finansfraksjon. Foto: Oslo kommune / Sturlason

— Dette er det siste budsjettet som blir vedtatt av dette bystyreflertallet, og sånn sett kan byrådet nå gjøre opp status på valgkampløftene deres fra 2015. Hvis man måler politiske resultater i antall penger brukt, gjør byrådet det ganske bra i konkurranse med seg selv. Det økte handlingsrommet smøres fremdeles tynt utover og det er byrådets prestisjeprosjekter fra tidligere år som videreføres uten at vi finner spor av andre store satsninger, sier Øystein Rikheim Sundelin, leder i Høyres finansfraksjon.

— Når Oslo kommune stadig krever mer inn fra innbyggerne i form av eiendomsskatt, bompenger og kommunale avgifter bør vi som politikere vise at vi ikke bare ber innbyggerne prioritere i sine budsjetter, men også gjør tøffe prioriteringer i våre egne budsjetter, fortsetter Sundelin.

Manglende ambisjoner på skole

På skolefeltet savner Høyre en tydeligere satsing på kvalitet og kunnskap, fremfor valgløfter som smører ekstra over rødgrønne profilsaker. Utvidelsen av gratis halvdagsplass på AKS til alle bydeler er ett eksempel.

Nyheter - Saida Begum er Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Saida Begum er Høyres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen. Foto: Oslo kommune / Sturlason

— AKS er et veldig godt tilbud, som Høyre ønsker at flest mulig barn skal få mulighet til å benytte seg av. Men vi er uenig med byrådet i at den beste måten å sikre et godt AKS-tilbud er å gi gratis halvdagsplass også til familier som ikke trenger det. For det første vil flere halvdagsplasser kunne føre til et tilbud med lavere kvalitet. For det andre mener vi at det vil være mer treffsikkert og rettferdig med en inntektsbasert ordning, hvor de med høy inntekt fortsatt betaler en egenandel, sier Saida Begum, fraksjonsleder for utdanning.

Saida Begum peker også på at byrådet har nedjustert målet for antall elever som fullfører og består videregående skole fra 90 % til 85 %.

— Dette viser manglende ambisjoner fra byrådet når det kommer til å sikre at flest mulig får den skolegangen de trenger for å lykkes med videre utdanning eller i arbeidslivet, slår Begum fast.

Prioriterer prestisjeprosjekter

Nyheter - Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder. Foto: Oslo kommune / Sturlason

Også på miljø- og samferdselsfeltet savner gruppeleder Eirik Lae Solberg tydeligere prioriteringer.

— Dette budsjettet viser tydelig at byrådet prioriterer egne prestisjeprosjekter fremfor det innbyggerne faktisk har behov for. Når det blir vanskeligere å kjøre bil og parkere i byen er de også nødt til å sette av mer midler til å styrke kollektivtransporten enn de gjør, sier Lae Solberg.

— Byrådet planlegger også å bruke 118 millioner på en miljøfeiring i 2019, samtidig som de slår fast at de ikke kommer til å nå miljømålene sine i 2020. Dette byrådet er på vei inn i luksusfellen. De har rekordhøye inntekter og krever inn skatt på folks hjem, samtidig som de hverken prioriterer det viktigste og setter av penger for fremtiden, avslutter Eirik Lae Solberg.

Siste nyheter