Rydd sjæl, Raymond!

Elsparkesykkelen er blitt et etterspurt og populært fremkomstmiddel. Konseptet er jo egentlig ganske så genialt. Man kan komme seg fra a til b rimelig raskt, uten å tenke på motbakker og potensielle svetteringer. Alt revet frem av elektrisk kraft.

Nicolai Øyen Langfeldt

Nicolai Øyen Langfeldt

Oslo Høyres miljø- og samferdelspolitisk talsperson

Nicolai Øyen Langfeldt

Nicolai Øyen Langfeldt

Oslo Høyres miljø- og samferdelspolitisk talsperson

Det er i utgangspunktet bra at vi tar i bruk nye løsninger i måten vi forflytter oss på, og at byen blir mer tilgjengelig for enda flere. Men det må gjøres riktig, og reguleres i ordnede former. Fortauene våre skal ikke gjøres om til en gravplass for defekte sparkesykler. Ingen skal oppleve at et trygt fortau blir forvandlet til en hinderløype. Det har dessverre vært realiteten i deler av Oslo denne sommeren. Dessverre har vi også sett flere eksempler på at det har forekommet farlige trafikksituasjoner og alvorlige ulykker mellom elsparkesykler og andre trafikantgrupper. Slik skal det ikke være. Det skal være trygt for alle å bevege seg i byen vår. Da er det frustrerende å se på byrådet i Oslo som fraskriver seg ansvar, fremfor å rydde opp på egen vakt.

Det er riktig at en kommune ikke har lov å forby sparkesyklene. Det betyr ikke at kommunene er blottet for virkemidler.

I over et halvt år har Høyre etterlyst at byrådet får på plass en skikkelig regulering av elsparkesyklene, men byrådet har konsekvent fraskrevet seg ansvaret og pekt på regjeringen. Høyre mener det er fullt mulig å regulere elsparkesyklene innenfor dagens regelverk. Det er synd at byrådet har utsatt å ta tak i et problem som burde vært løst for lenge siden.

Oslo Høyre har foreslått en rekke konkrete tiltak for å regulere elsparkesykkelene. Oslo kommune må først og fremst sørge for at utleieselskapene har klare og forutsigbare rammer, og at kommunen i samarbeid med politiet sørger for at reglene håndheves. Selskapene som driver utleie, må bøtelegges for feilparkering og unnlatelse av å fjerne elsparkesykler som er til hinder. I tillegg må brukere av sparkesyklene bøtelegges for brudd på trafikkregler. Høyre har også foreslått nattestenging, egne parkeringsområder i tilknytning til bysykkelstativene, og forbudssoner mot bruk og parkering.

Hvis byrådet viser handlekraft og rydder opp slik de bør, vil elsparkesyklene gli inn i trafikken til både undring og glede for alle trafikanter.

Disse tiltakene foreslår Oslo Høyre:

  • Nattestenging
  • No-parking zones
  • Soner der man hverken kan kjøre eller parkere
  • Sett av p-arealer, blant annet i tilknytning til bysykkelstativene.
  • Bøtelegge både selskap og brukere for brudd på trafikk- og p-regler

Siste nyheter