Sa nei til reservasjonsmulighet for fastleger

Lege

Bystyrenytt:

Byrådets innstilling ble onsdag kveld vedtatt med bred tilslutning i Oslo bystyre. Oslo kommune anbefaler dermed at regjeringen ikke innfører en reservasjonsordning for fastleger mot å henvise til abort. I vedtaket, som ble vedtatt med 52 av 59 stemmer heter det:

«Oslo kommune anbefaler ikke at det innføres en ordning hvor fastleger gis mulighet til å reservere seg fra å henvise til abort, uavhengig av om forvaltningen av ordningen ligger til kommunale eller nasjonale myndigheter.»

– Et verdispørsmål

I sitt hovedinnlegg sa Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialkomiteen Ola Kvisgaard, at spørsmålet om reservasjonsrett er et vanskelig og personlig verdispørsmål. Derfor var også Høyres representanter i denne saken fristilt. Kvisgaard pekte videre på at spørsmålet om reservasjonsmulighet eventuelt vil få liten praktisk konsekvens i Oslo der over 90 % av abortsøkende går direkte til sykehus i forbindelse med abort.

Legen som den profesjonelle, sterke og offentlige finansierte yrkesutøver må tilpasse seg mest.

Kort, presist og tydelig

Kvisgaard ga sin støtte til byrådets innstilling og kalte forslaget til høringssvar «kort, presist og tydelig» og uttrykte samtidig glede over at et stort flertall i Helse- og sosialkomiteens innstilte på å vedta byrådets forslag. Han var opptatt av at henvisningssamtalen ikke skal bli en tilleggsbelastning for kvinner i en presset og vanskelig situasjon og mener derfor at legen som den profesjonelle, sterke og offentlige finansierte yrkesutøver må tilpasse seg mest.

Dissens

Fire av Høyres representanter tok dissens i saken og ga dermed sin støtte til regjeringens forslag og dissensen i byrådet. Bystyrerepresentant Mariette Bøe sa i sitt innlegg la hun vekt på at hun i utgangspunktet ønsker en nasjonal ordning og at dersom dette blir innført i Oslo vil det ikke ha praktisk konsekvens for pasientene. Bøe la også vekt på at det er en verdi for samfunnet å ha leger med ulike synspunkter på vanskelige verdispørsmål og at vi i vårt demokrati bør strekke oss langt for å ivareta mindretallets rettigheter, så lenge det ikke går på bekostning av pasientenes rettigheter.

Siste nyheter