Sagene Høyre fikk full klimastøtte

Sagene Høyre fikk full gjennomslag for gjennomgang og revidering av midlene til tilskuddsordningen Grønne midler. Foto: colourbox.com

I 2016 skal Sagene Bydelsutvalg dele ut 800.000 kroner til grønne tiltak og prosjekter i bydelen via tilskuddordningen kalt Grønne midler. Formålet med de grønne midlene er å stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter.

Tilskuddene har historisk blitt tildelt til organisasjoner, enkeltpersoner, borettslag og sameier og andre som bidrar til å skape økt miljøbevissthet og engasjement blant Sagenes befolkning.

Sagene må bidra
Dette er alle gode tiltak, men Sagene Høyre ønsker en revidering og gjennomgang av formål og retningslinjer for midlene, slik at flere prosjekter som bidrar til å reduserer bydelens klimagassutslipp blir prioritert høyere i vurderingen av prosjektstøtte.

– Sagene Høyre er glade for det store miljøengasjementet blant innbyggerne i bydel Sagene. Likevel må vi konstatere at de globale klimagassutslipp ansees for å være dagens største utfordring innen miljø og bærekraft. Sagene bydel må derfor også gjøre sitt for å bidra i den globale klimadugnaden, uttaler merknadsstiller og bydelsutvalgsmedlem Mats Kirkebirkeland (H).

Fikk støtte fra de andre partiene
Sagene Høyre fremmet derfor en merknad under bydelsutvalgsmøtet 17.mars, som fikk støtte fra samtlige partier i bydelsutvalget.

– Vi er meget fornøyd med at alle partier støtter Sagene Høyres forslag om en gjennomgang av formålet og retningslinjene til tilskuddsordningen Grønne midler. Dette viser at Sagene Høyre tar klimaproblemene på alvor og er villige til å prioritere bydelens knappe midler til tiltak og prosjekter som faktisk kan vise til en fremtidig reduksjon av klimagassutslipp, uttaler gruppeleder for Sagene Høyre, Kjell Omdal Erichsen.

Siste nyheter