Samarbeidsavtale med Venstre og MDG

Nordstrand Høyre har inngått samarbeidsavtale med Nordstrand Venstre og Nordstrand MDG. Avtalen bringer bydelen i en grønnere retning, noe som samsvarer godt med Høyres ambisjoner for bydelen.

Vi har også fått gjennomslag for at vi lokalt skal jobbe for både private og offentlige barnehager og tjenester i eldreomsorgen. Dette er noen av hovedpunktene fra samarbeidsavtalen:

  • Det skal utarbeides en klima og miljøplan for Bydel Nordstrand. Hensikten skal være å vise hvordan bydelen og dens innbyggere kan bidra til lavere klimaavtrykk og en bærekraftig byutvikling.
  • Vil ha helhetlig plan for større byutviklingsprosjekter på Holtet, Sæter og Karlsrud/Lambertseter. Byutviklingen i bydelen skal være innbyggerstyrt og ikke utbyggerstyrt. Byutviklingen må prioritere de kvalitative bestemmelsene i reguleringsplanene sterkere.
  • Nei til gondolbane til Ekeberg.
  • Antall større arrangementer som tillates skal begrenses og det skal settes en grense for hvor mange arrangementer som avholdes på Ekeberg.
  • Ytterligere utbygging enn det som beskrives i Områdeplanen for Ekeberg, eller om det søkes dispensasjon fra eksisterende reguleringsplaner, må ikke tillates.
  • Partiene skal jobbe for et bedre kollektivtilbud på tvers av bydelen. Det må etableres en bussforbindelse fra øyene opp til platået. De vil se på muligheten for elferge inn til sentrum.
  • Bydelen skal vurdere å bruke bydelshuset på Sæter til fritidsklubb, forsamlingshus og barnehage.
  • Partiene vil opprette minst én ny fritidsklubb i bydelen.
  • Partiene vil jobbe for å bygge flere barnehager.
  • Partiene vil utrede muligheten for å flytte Holtet base. Arealet kan heller benyttes til en hub for næring, boliger, kultur og fritidsaktiviteter for hele bydelen.

Fordi Arve Edvardsen konstitueres til Oslo kommunes kontrollutvalg kan han ikke sitte i BU. Knut Falchenberg er derfor Høyres BU lederkandidat til konstitueringsmøtet 31. oktober. Stian Haraldsen er valgt til gruppeleder.

Forhandlingsutvalget har bestått av Pia Farstad von Hall, leder, Stian Haraldsen og Mona Verdich.

Se samarbeidsavtalen mellom Høyre, Venstre og MDG på Nordstrand for perioden 2019 til 2023.

Siste nyheter