Samferdsel til frokost hos CIVITA

Samferdsel til frokost hos CIVITA

«Det er prosjektene som er leveransen – ikke pengene» sa Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Som mente at hvor mye man bevilget egentlig var uinteressant – det var hvor mye vei man fikk som var målet.

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Debatten mellom Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, samferdselskomiteens nestleder Eirin Sund og Rikssynser Victor Normann klargjorde veldig klart hovedutfordringene i norsk samferdselspolitikk:

• Manglende struktur i planer og gjennomføring.
• Mange innsigelsesmuligheter og derved omkamper.
• Manglende vilje til å vedlikeholde
• Samferdselsplaner uten tilhørende penger – langsiktige mål – kortsiktige løsninger.
Som om det var noen bomber(vår.anm.)

Vedlikehold – uten Riksantikvaren

Et annet tema han grep fatt i var vedlikeholdet – eller heller mangel på vedlikehold. Denne regjeringen har bevilget mere til vedlikehold. I 2015 er det bevilget så mye mere til vedlikehold at man reduserer etterslepet.  Fordelen med vedlikehold er at man ikke behøver planprosess eller spørre Riksantikvaren. Og det er ikke bare veiene dette gjelder. 100-150 godstog pr uke blir kansellert – de fleste på grunn av feil eller reparasjoner på sporet. Og nesten alt skyldes dårlig vedlikehold.

Lang og stykkevis planlegging

Den lange prosjekttiden er en utfordring. Og de mange muligheter for innsigelser og «omkamper». Det

blir ofte en kamp mellom forskjellige distrikter som setter prosessen sjakk matt. Det er (for) mange lokale interesser.
Eirin Sund pekte også på utfordringen med planer uten medfølgende penger. Dessuten det at utbyggingen ble veldig stykkevis og delt. Og hun tok til orde for samordning av innsigelsene. Men hun mente at det Stoltenberg I regjeringen vedtok fulgte det penger med. Og hun ønsket større andel til byene og da kollektivtransport.

Demokratiet en utfordring?

Victor Normann trakk parallell til Singapore og sa at demokratiet er en hindring for effektiv gjennomføring. I Singapore behøver man ikke ta hensyn til en masse innsigelser. Den samme «fordelen» har man jo også f.eks. i Kina. Men han rådet oss ikke direkte til å avskaffe demokratiet.

 

Han var også kritisk til bompenger. Det er en dyr innkreving og priser bare passering – ikke direkte bruk av veien. Han mente det teknologisk burde være mulig i dag å prise selve kjøringen. Det han kalte «inteligent veiprising». Han slo gså til lyd for å danne et «Statvei» etter modell av AVINOR og Statnet. Da ville man kunne få en mere enhetlig veibygging.

Hvorfor alltid budsjettsprekk

Under debatten etterpå reiste vi spørsmålet om hvorfor alle veiprosjekter sprekker på pris og ofte også på tid. Noe kommer nok av en bevisst under-budsjettering for å få saken vedtatt. Men Statsråden nevnte også alle innsigelsen og omkampene underveis. Dessuten kommer det nye krav og ønsker.

Hvorfor ikke mere sjøveien.

Tord Dale – leder av Maritimt Forum, minnet om at skip kan flytte mye av transporten fra vei til sjø. Men mens skip betaler alle sine utgifter betaler lastebilene ikke sin del av utgiftene. Men ingen av paneldeltagerne hadde egentlig noen rask løsning på dette dilemmaet.
Øystein Stray Spetalen mente at en 2-felts vei stort sett koster 70% av en 4-felt. Da måtte det lønne seg i mange tilfeller å bygge 4-felts med en gang.
2 lokomotivførere tok sin frokost hos CIVITA – begge minnet om at det dårlige vedlikeholdet lager mange forsinkelser. Og nettopp forsinkelsene og kanselleringene gjør jernbanen lite konkurransedyktig.

Siste nyheter