Samstemt om Munch

Lambda Bjørvika

Lambda i Bjørvika.

– Et nytt Munchmuseum vil ikke bare bli et løft for Oslo, men et viktig bidrag til den nasjonale kunstscenen, skriver Kulturminister Thorhild Widvey og kulturbyråd i Oslo Hallstein Bjercke i Dagbladet i dag.

Dagsavisen har tidligere denne uken skrevet at Høyres kulturstatsråd sår tvil om statlig støtte til bygging av nytt Munch-museum i Bjørvika.

– Den usikkerheten som nå spres er medieskapt, skriver Widvey og Bjercke.

Kulturministeren påpeker at hun er positivt innstilt til en søknad fra Oslo, men at hun ikke kan si noe konkret om det statlige bidraget før søknaden foreligger. Oslo kommune skal sende en søknad om statlig delfinansiering innen 1. mars.

– Det foreligger ingen uenighet eller usikkerhet om de faktiske forhold mellom stat og kommune. Vi har god dialog og gleder oss begge til den endelige beslutningen skal fattes, både i regjering og i Oslo bystyre, avslutter Widvey og Bjercke.

Foto: Herreros Arquitectos, LPO Arkitekter

Siste nyheter