Lys i tunnelen for Oslopakke 3

Lys i tunnelen for Oslo-pakke 3

Byrådspartiene møtte Høyre og Venstres krav om detaljene for finansieringen og framdriften i de ulike kollektiv- og vegprosjektene i Oslopakke 3 for årene 2020-2023. Høyre feirer at det settes av 175 millioner kroner til planlegging og oppstart av Røa-tunnelen fra 2022! 

Bakgrunnen er at byrådet har nylig lagt frem forslag om hvordan pengene i Oslopakke 3 skal brukes i årene 2020-2023, men uten å sette av midler til  bygging av Røa-tunnelen. Høyre mente dette var et klart avtalebrudd fra byrådets side. Høyre, Venstre og KrF fremmet derfor forrige uke forslag om at planen for Oslopakke 3 skulle sendes tilbake til byrådet. Siden da har partiene hatt samtaler med byrådspartiene med mål om å bli enige om å følge opp hele avtalen, inkludert Røa-tunnelen.

For Høyre er det viktig å sikre at den mangeårige satsingen på kollektivtrafikk fortsetter, og at det fortsatt skal settes av midler til vegtunneler som tar trafikken bort fra byen og tungt trafikkerte boligområder. Røa-tunnelen er et av prosjektene Høyre har prioritert høyt i Oslopakke 3. Derfor var det viktig for Høyre å reagere når byrådet la frem et forslag som satte viktige kollektiv- og vegprosjekter på spill.

Med enigheten i dag settes det av 175 millioner kroner til planlegging og oppstart av Røa-tunnelen i 2022. Alternativet hadde vært at tunnelen ble skjøvet ut i en uviss fremtid, stikk i strid med avtalen om Oslopakke 3. Høyre vil kjempe videre for at det bygges en lang tunnel på Røa. En lang tunnel vil redusere støybelastningen, forbedre luftkvaliteten og skape triveligere bomiljø for nær 15 000 mennesker i Oslo. Arbeidet med tunnelen har nå tatt et viktig steg i riktig retning etter Høyre og Venstres krav. Det er gode nyheter for mange innbyggerne på Røa.

Siste nyheter