Setter fokus på forebygging av selvmord

Frogner Høyre mener at nullvisjon for selvmord blant barn og unge er en viktig politisk sak som bør settes på dagsorden. I forkant av Oslo Høyres årsmøte 24. januar har derfor bydelsforeningen levert inn et resolusjonsforslag med ønske om å få det vedtatt av Oslo Høyre.

Tekst; Liis Kaskpeit

Jørn Lein-Mathisen er initiativtakeren til resolusjonen om nullvisjon for selvmord blant barn og unge. Resolusjonen fikk enstemmig støtte fra styremedlemmene i Frogner Høyre, noe som viser at dette er en viktig sak som bør belyses i større grad enn det har blitt gjort hittil.

Nullvisjon gir gode resultater

– Selvmord dreier seg om svært mange tapte leveår hos unge mennesker – tap til en form for død som kan forebygges. Selvmordsstatistikken for eksempel for Oslo ligger i dag på nivået med Miami, før nullvisjonen ble innført der i 1988. I dag forekommer det kun 1-2 selvmord i Miami. De gode resultatene fra over Atlanteren viser at nullvisjonen er oppnåelig. Samtidig har vi sett at nullvisjon mot trafikkdød i Norge også har gitt gode resultater. Dersom resolusjonen blir vedtatt av Oslo Høyre, kan dette bli en nasjonal politikk om få måneder – noe som ville spart hundrevis av liv og millioner av kroner for samfunnet, påpeker Lein-Mathisen.

Begrenset med midler til forebygging

Selvmord utgjør nemlig en uakseptabelt høy andel av dødsfall blant unge, cirka 25 prosent hos dem under 25 år. I tillegg 500-600 tapte liv per år koster hvert selvmord samfunnet 17,5 millioner kroner i indirekte kostnader som sykemelding blant de nærmeste 10 pårørende. Likevel brukes det årlig kun cirka 12-20 millioner kroner på selvmordsforebygging, det meste til ekspertsentre og veldig lite til personrettede tiltak.

Den avgåtte regjering lovte i årevis en handlingsplan mot selvmord blant barn og unge. Da Høyres Bent Høie i interpellasjon i 2011 etterlyste tiltak, kom et nytt løfte om handlingsplan, tidfestet til i 2013. Men Helsedirektoratets utkast ble lagt i skuffen, også i 2013. En ny regjering med Høyre i spissen har ikke bare satt fokus på psykisk helse generelt, men også tatt fram dette utkastet igjen. Men utkastet sies å være generelt. Nå trengs tiltak med reell effekt – ut fra en helt entydig visjon, og Frogner Høyre er pådriveren for å få igangsatt dette arbeidet.

Frogner Høyre foreslår å gjøre følgende:

  • Regjeringen skal sette en nullvisjon for selvmord blant barn og unge.
  • Lærdom må overføres fra det gode arbeidet med nullvisjon for trafikkdød.
  • Regjeringen bør som i Miami vurdere konkrete tiltak som et varslingssystem ved oppdagelse av risiko for selvmord. Dette kan inkludere å gi lyttekompetanse til ulike offentlig ansatte som har med barn og unge å gjøre slik at man vet når man skal melde fra – og til hvem.
  • Regjeringen bør som i Miami vurdere et beredskapssystem som inkluderer klart definerte varslingskjede med tidsfrister. I Miami skal oppdageren varsle de to mest relevante instanser ut fra situasjonen. Disse skal ha truffet tiltak innen 48 timer.

Les mer i det fullstendige resolusjonsforslaget

Siste nyheter