Sier ja til fire nye år

Alle de sittende stortingsrepresentantene fra Oslo Høyre, inkludert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som var listetopp for fire år siden, ønsker en ny periode på Stortinget.  

– Oslo Høyre har dyktige representanter på Stortinget i denne perioden, og jeg er glad for at alle ønsker gjenvalg. I tillegg håper jeg det kommer mange forslag på nye kandidater. En sunn konkurranse om å representere Oslo Høyre på Stortinget sikrer at vi kan presentere en best mulig liste for velgerne i september 2017, sier Eirik Lae Solberg, leder av Oslo Høyres nominasjonskomité.

Oslo Høyre har i denne perioden 6 representanter på Stortinget:

– Vi er inne i en utfordrende, men interessant tid å få drive politikk i: Det norske samfunnet omstilles, og det skjer betydelige endringer i verden rundt oss. Derfor har jeg lyst til å være med videre, og har stilt meg til disposisjon for Oslo Høyre, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– Det er et privilegium å representere Oslo og Høyre på Stortinget, og jeg håper på fornyet tillit neste periode, sier Oslo Høyres leder Nikolai Astrup.

Eirik Lae Solberg er leder av nominasjonskomiteeni Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Eirik Lae Solberg er leder av nominasjonskomiteen i Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Hele partiet kan stemme

Oslo Høyre vil som ved tidligere valg arrangere en rådgivende uravstemning blant sine medlemmer i november måned før stortingsvalg. Da kan alle medlemmer i Oslo Høyre stemme frem sine kandidater.

– Vi mener det er verdifullt at medlemmene i Oslo Høyre gjennom uravstemningen får mulighet til å påvirke hvem som skal representere oss på Stortinget, sier Lae Solberg.

Forslag til nominasjonskomiteen kan sendes til [email protected]

Nominasjonsprosessen videre

Her er en oversikt over de viktigste datoene i Oslo Høyres nominasjonsprosess frem mot Stortingsvalget 2017:

  • Frist for å melde inn nye kandidater er 22. september
  • Nominasjonskomiteen presenterer alfabetisk liste over kandidatene ca. 1. november
  • Urnominasjon i Oslo Høyre fra 10 – 24. november
  • Nominasjonskomiteen legger frem sitt forslag til valgliste ca. 9. januar 2017
  • Nominasjonsmøtet der listen vedtas er 13. februar 2017

Siste nyheter