Sier nei til reservasjonsrett

Byrådet Oslo

Oslo byråd ønsker ikke at fastleger skal kunne reservere seg mot aborthenvisning.

Byrådet i Oslo sier nei til reservasjonsrett under byrådsmøtet torsdag 20.mars. Det ble tatt dissens fra tre av de åtte medlemmene av byrådet.

Byrådets uttalelse er:
Dette er ikke en veldig aktuell problemstilling i Oslo. I Oslo oppsøker om lag 90 prosent av pasientene sykehus direkte, uten å gå via fastlege.

Spørsmålet om hvilke rettigheter og plikter pasienter og helsepersonell skal ha må være opp til de nasjonale myndigheter å avgjøre.

Vi anbefaler at det ikke innføres en ordning hvor fastleger gis mulighet til å reservere seg fra å henvise til abort, uavhengig av om forvaltningen av ordningen ligger til kommunale eller nasjonale myndigheter

3 av 8 byråder tok dissens: Kvalbein, Søreide og Hauglie.

Siste nyheter