Sikrer bane til Fornebu

Samferdselsutfordringene står i kø etter åtte år med rødgrønn regjering.

– Jernbanen trenger grundig opprusting til InterCity-standard på Østlandet, viktige veier må utvides og legges i tunnel for å forbedre bymiljøet og for å redusere køene. T-banen må utvides både gjennom sentrum og ikke minst til Fornebu, hvor tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser forutsetter effektiv, miljøvennlig og køfri kollektivtransport, sier stortingskandidat og Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup.

Rett før sommeren kom de fire borgerlige partienes første konkrete valgløfte: T-bane til Fornebu!

– Hvis det blir borgerlig flertall vil Høyre, Venstre, Frp og KrF sikre at den svært etterlengtede Fornebubanen blir bygget, sier han.

Skøyen stasjon
MILJØVENNLIG TRANSPORT: – T-banen må utvides både gjennom sentrum og ikke minst til Fornebu, hvor tusenvis av nye boliger og arbeidsplasser forutsetter effektiv, miljøvennlig og køfri kollektivtransport, sier stortingskandidat og Oslo Høyres leder, Nikolai Astrup. Her er en illustrasjon over hvordan Skøyen vil se ut med Fornebubanen.

740 leddbusser i døgnet

Fornebu, Oslos tidligere hovedflyplass, stengte i 1998, og sakte men sikkert har store boligområder blitt bygget ut og selskaper som Telenor, Aker, Norwegian og Statoil har flyttet inn. Men infrastrukturen har lenge hengt etter, og nå går det 740 leddbusser mellom Fornebu og Oslo sentrum hvert døgn for å dekke behovet for kollektivtransport.

– Vi ser for oss en rask og effektiv baneløsning fra Majorstuen via Skøyen og Lysaker ut til Fornebulandet. Befolkningen vokser raskt i dette området, og når utbyggingen av veier og kollektivløsninger blir hengende etter befolkningsveksten, skaper dette press på boligpriser med mer pendling, mindre fritid og lengre køer, sier Astrup.

Satsing på InterCity

Mens T-banen er ryggraden i transportsystemet i Oslo, er dobbeltspor på hele Inter City-strekningen fra Skien gjennom Oslo til Lillehammer og til Halden viktig for hele Østlandsområdet.

– Jeg tror det er fornuftig å se transport- og boligsituasjonen i Oslo-regionen under ett. Et fungerende Inter City-triangel kan gjøre det mer attraktivt å bo i etablerte småbyer litt utenfor byen, mindre byer som dermed trekkes inn i et større sammenhengende urbanisert område. En økning av boligtilbudet kan dempe prisveksten på boliger og indirekte være med på å holde rentene lave. Ved å gjøre Østlandet til ett arbeidsmarked gjennom et integrert og effektivt kollektivtilbud, sparer vi i tillegg miljøet for unødvendige utslipp, sier Astrup.

”Den rødgrønne regjeringen har tredoblet jernbaneinvesteringene. Jernbanebudsjettet har økt med hele 94 prosent”, kan man lese på Arbeiderpartiets nettsider. Det er nok en fattig trøst for de tusener av pendlere som hver dag opplever proppfulle tog, forsinkelser og innstillinger. For sannheten er nærmere det NRK Dagsrevyen har meldt om: at Jernbaneverket de siste 10 årene har ansatt 1 000 mennesker i kontorstillinger, mens andelen av budsjettet som brukes på vedlikehold har gått kraftig ned den siste tiden.

– Etterhvert som Oslo-regionen vokser, virker det åpenbart på de fleste at vi trenger en solid, helhetlig satsing på person- og varetransporten inn og ut av byen, sier Oslo Høyres andrekandidat. – Jernbanelinjer og veier er som pulsårer som forbinder hovedstaden med resten av landet, og Norge med utlandet. Går det tregt gjennom Oslo, kommer folk for sent frem til jobb i Bergen og varene til Europa går ut på dato.

– Det er ingen som har dårligere tid til markedet i Europa enn en død fisk som skal ende opp på et middagsbord på kontinentet, sier Nikolai Astrup.

Nikolai Astrup
Nikolai Astrup.
Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Bygge der folk ferdes

– Vi har fått til en historisk satsning på samferdsel i Oslopakke 3, understreker Astrup. – Dette er nødvendige tiltak for både kollektivtrafikken og veinettet som Oslo og Østlandsområdet trenger. Pakken delfinansierer Fornebubanen og flere viktige tunnelprosjekter som legger hovedinnfartsårer under bakken. Resultatet er god trafikkavvikling og bedre muligheter for fornuftig byutvikling, sier han.

– Oslopakke 3 vil bli et løft for byen og for hele Østlandet, men politikk er kunsten å prioritere. Derfor bør vi satse mest der det bor flest, sier Astrup.

Den rødgrønne regjeringen må sies å ha lavere ambisjoner for Oslo-området nå enn tidligere regjeringer. Bare ett av Oslos større veiprosjekter har delvis fått plass i den nasjonale transportplanen: E18 vestover.

– Jeg er kritisk til at regjeringen legger opp til en lav statlig andel av utbyggingen av E18 vestover, med sannsynligvis høye bompengeavgifter for bilistene. De planlegger heller ikke helhetlig når de velger å droppe E18 i Oslo og starte utbygging først fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum. Høyre ønsker å bygge ny E18 hele strekningen fra Oslo til Asker i en egen selvstendig prosjektorganisasjon, sier Astrup.

– Høyre ønsker å beholde prioriteringen fra det brede Oslopakke 3-forliket, der også Røatunnel, Fossumdiagonalen i Groruddalen og Manglerudtunnel er en del av prioriteringene. Det er her folk bor og ferdes, og det er derfor vi må sikre at disse veiene er best mulige, legger han til.

Nye ideer og bedre løsninger

– Regjeringen har forholdt seg ganske passivt til utfordringene i de store byene. Arbeiderpartiet har i snart åtte år hatt mulighet til å vise at de prioriterer infrastrukturen på Østlandet. Jeg har liten tro på at det vil hjelpe å gi dem fire år til i regjeringsposisjon, sier Astrup.

Høyre ønsker å samarbeide tett med alle storbyene i arbeidet med å ruste opp kollektivtilbudet, og har foreslått at store kollektivprosjekter i og rundt de største byene i Norge skal sikres 50 prosent medfinansiering fra Staten.

– Vi foreslår noe mer penger, men viktigst av alt: nye måter å finansiere og gjennomføre prosjekter på slik at de blir raskere ferdig og til avtalt pris. Det må bli slutt på klattbyggingen som har preget vei- og jernbaneutbyggingen i Norge siden krigen, sier Astrup.

– Flere utbygginger må kunne gjennomføres som ett enkelt prosjekt, der finansieringen følger fremdriften i stedet for at fremdriften er avhengig av de årlige budsjettbehandlingene i Stortinget. Høyre er også positive til Offentlig-privat samarbeid (OPS) der det egner seg, som ett av flere virkemidler for å realisere samferdselsprosjekter raskere og redusere risikoen for skattebetalerne, sier Astrup, og minner om at E18 fra Grimstad til Kristiansand ble bygget på bare tre år gjennom OPS, mens en like lang strekning gjennom Vestfold tok syv år under Statens Vegvesens ledelse.

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for å planlegge, gjennomføre og vedlikeholde nye vei- og kollektivprosjekter. Hvis Høyre kommer i regjering blir det et taktskifte i samferdselsutbyggingen, garanterer Astrup.

Illustasjoner fra Ruter.

Siste nyheter