Sinne og sindighet

Heidi Nordby Lunde

Oslo Høyres medlemsavis, Oslo og vi, har intervjuet meg om Høyres justispolitikk. Her kan du lese intervjuet.

Foran nominasjonsmøtet i Oslo Høyre lovte stortingskandidat Heidi Nordby Lunde å sette familievold på dagsorden. Løftet er både personlig og politisk.

– Bare i Oslo Høyre vet jeg at det finnes flere kvinner og menn som har vært utsatt for vold, voldtekt og overgrep. Mens andre gjerne bruker personlige erfaringer fra talerstolen for å illustrere egne innlegg, vil neppe noen av disse fortelle sin historie. Det er for personlig og for privat. Da er det viktig at vi andre gir dem vår stemme, sier hun.

Lov og orden

Høyre er kjent for å være et parti for lov og orden, noe Lunde mener er naturlig for et liberalkonservativt parti.

– Men vi er ikke for politiet for politiets skyld, vi er for å beskytte enkeltmennesket. Å sikre en rettsstat og verne borgernes rettigheter er den ene hovedoppgaven staten har. Alt annet er underordnet.

Svikter vi her, svikter vi hele grunnlaget for hvem vi er.

Heidi Nordby Lunde mener det ofte er de enkle sakene som får prege mediebildet og ofte de politiske prioriteringene.

– Det er greit å være hard i klypa mot hverdagskriminalitet som kan ramme oss alle. Alle hardkokte kriminelle har begynt et sted. Hvis vi klarer å stoppe dem allerede når de stjeler mobiltelefoner og lommebøker, kan vi hindre dem å få en kriminell løpebane som sjelden har noen lykkelig utgang for verken dem eller ofrene.

Likevel synes hun at dette bildet overskygger saker som er langt mer alvorlig.

– For en ting er å oppleve tilfeldig kriminalitet, som å få frastjålet lommeboka på Karl Johan. En annen ting er å leve i konstant frykt for hva som vil skje med deg bak hjemmets fire vegger.

Hvorfor er det slik at dersom en mann slår en annen mann så er det en kriminell handling, mens når en kvinne blir slått handler det om likestilling og integrering?

Gi volden dens rette navn

Heidi Nordby Lunde mener familievold må løftes vekk fra likestilling- og integreringsdepartementet og over i justis.

– Hvorfor er det slik at dersom en mann slår en annen mann så er det en kriminell handling, mens når en kvinne blir slått handler det om likestilling og integrering, spør Lunde retorisk.

Hun mener såkalt familie- og partnervold, enten det er mannen eller kvinnen som slår, er kriminelle handlinger mot et annet menneske.

– Vold, særlig voldtekt, er det mest integritetskrenkende kriminaliteten et menneske kan oppleve. Det sier seg selv at virkemidlene for forebygging og håndtering av vold i nære relasjoner og annen type vold må være ulik, men alvorlighetsgrad og straff bør gjenspeile hva samfunnet mener om slike lovbrudd.

Hun nevner som eksempel en sak der mannen nylig ble dømt til forvaring i femten år for voldtekt av fire kvinner, deriblant sin kone. Retten mener han brøt henne ned både fysisk og psykisk ved bruk av vold, trusler, dominering, undertrykking, tilføring og injisering av rusmidler, overvåking og kontroll. Kvinnen døde av overdose i fjor.

– Han var tidligere dømt 18 ganger for blant annet brudd på narkotikaloven, vold og heleri, og politiet beskrev han som en ledertype som har holdt både kvinner og miljøet i et nakkegrep i narkotikamiljøet i Elverum i mange år. Er det virkelig ingenting vi kunne gjort for å beskytte samfunnet mot denne mannen tidligere?

Vold mot kvinner har nylig fått fornyet oppmerksomhet i forbindelse med Rød Knapp-kampanjen til Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). – Selvsagt er jeg Sanitetskvinne, smiler Lunde.

Hun var invitert til NKS for å holde foredrag om frivillighet og samfunn, og gjorde som vanlig research i forkant om organisasjonens historie og resultater.

– Jeg ble så imponert at jeg avsluttet foredraget med å melde meg inn, forteller hun.

Ikke sinte nok

Som blogger er Heidi Nordby Lunde kjent for å ha en skarp penn og er uredd i debatter både internt og eksternt. Av og til koker det over.

– Mange av våre politikere klarer å ha en kjølig distanse til sakene de snakker om, og har en sindighet i sine refleksjoner som jeg beundrer. Men av og til føler jeg at vi ikke er sinte nok på vegne av våre medmennesker, sier hun.

Christoffer-saken, der åtte år gamle Christoffer ble mishandlet og til slutt drept av sin stefar, rystet Norge. Hver dag går barn til skolen med samme frykt og usikkerhet.

– Sindighet er sunt når vi skal utforme politikken, sinne kan være bra for å få fortgang i den, avslutter hun.

Fakta

  • Fra 2002 til 2011 ble 64 kvinner og 9 menn drept av sin parner.
  • Partnerdrap utgjør 21 prosent av samtlige drapssaker i denne perioden (22. juli-sakene ikke medregnet).
  • Hver eneste dag går i gjennomsnitt 7 personer til politiet og anmelder en av sine aller nærmeste for voldsbruk.
  • To av tre anmeldelser henlegges.

Siste nyheter