Skal stanse ransbølgen

Politimester og byrådsleder

Bystyrenytt.

Slik skal ransbølgen i Oslo stanses.

Antall ran har økt mye de siste månedene og situasjonen har blitt krevende for politiet å håndtere. Onsdag ble det derfor arrangert et ekstraordinært møte i politirådet hvor kommunen og politiet kom frem til en rekke konkrete tiltak som vil iverksettes for å gjenskape tryggheten i byen.

Kort fortalt er de ekstraordinære tiltakene at det skal bli større kapasitet på kollektivtilbudet om natten, flere Oslo-vakter skal være tilstede i gatene, kommunalt ansatte som jobber i bybildet skal bli mer synlige og mer kunnskap skal innhentes om hvem og hvorfor ranene begås.

– Oslo skal være en trygg by for alle og trygghetsfølelsen er derfor viktig å gjenskape. Derfor er det bra at byrådet og politiet sammen viser handlekraft og setter inn en rekke ekstraordinære tiltak for at ransbølgen skal stanses, sier James Stove Lorentzen, leder av finanskomiteen i Oslo bystyre.

Større kapasitet på kollektivtilbudet om natten, flere Oslo-vakter skal være tilstede i gatene, kommunalt ansatte som jobber i bybildet skal bli mer synlige og mer kunnskap skal innhentes.

Stove Lorentzen påpeker også at det er viktig i denne sammenheng å finne ut av hvorfor denne ransbølgen har oppstått. Det er derfor positivt at politiet i samarbeid med kommunen vil starte et forskningsprosjekt for å finne svar på dette. Slik kan man forhåpentligvis forebygge ransbølger som denne i fremtiden, sier Stove Lorentzen videre.

Den økte innsatsen innebærer at det blir tre dobbeltpatruljer med Oslo-vakter på dagtid, og seks på kveldstid, og dette medfører også at tilstedeværelsen ved taxiholdeplassene vil styrkes. I tillegg vil skjenkekontrollører og uteseksjonen fra kommunen bli mer synlig i bybildet.

Samtidig har politiet styrket bemanningen på etterforskning og patruljering, og i dette arbeidet inngår analyse av data som en sentral del av arbeidet. Videre vil byrådet styrke kollektivtilbudet på nattestid, blant annet ved å ha busser som settes opp ved behov og det vil bli etablert en trygghetsindeks, etter modell fra København, i de sentrumsnære bydelene.

Tre dobbeltpatruljer med Oslo-vakter på dagtid, og seks på kveldstid.

Siden 2006 har Oslo kommune og Oslo politidistrikt jobbet med å forebygge kriminalitet gjennom SALTO-samarbeidet. Den seneste trendrapporten fra 2013 kan vise til gode resultater. Den registrerte barne- og ungdomskriminaliteten har gått ned med ca. 20-25 % fra 2006 til 2012. Dette gjelder antall unge lovbrytere og antall straffbare forhold.

Reduksjonen i kriminaliteten skjer til tross for relativt stor vekst i barne- og ungdomsbefolkningen i byen.

-Den seneste ransbølgen viser at man stadig må være på vakt og sette inn økte ressurser når det trengs for å sørge for at byen alltid skal føles trygg, avslutter Stove Lorentzen.

 

Siste nyheter