Skaper morgendagens industriarbeidsplasser

Nikolai Astrup

Hydro annonserte tirsdag at de vil investere 3,9 milliarder kroner i en ny teknologipilot for aluminiumsproduksjon på Karmøy. Piloten vil bli verdens mest energi- og klimaeffektive produksjonslinje for aluminium, og vil bli den største investeringen i norsk fastlandsindustri utenom olje og gass på et tiår. Pilotanlegget er et spleiselag mellom Enovas klimateknologifond og Hydro.

Verdens mest miljøvennlige industriproduksjon
– Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å utvikle verdens mest miljøvennlige industriproduksjon. Kombinasjonen av god tilgang på fornybar energi, høyteknologiske kompetansemiljøer i industrien og en regjering som våger å satse for å styrke Norges konkurransekraft gir resultater, sier Høyres parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup.

Regjeringens styrking av Enovas klimateknologifond med 12,75 mrd. kroner utover enigheten i klimaforliket har gjort det mulig for Enova å støtte Hydro med 1,5 mrd kroner til utviklingen av verdens reneste aluminiumsproduksjon.

– Piloten på Karmøy viser at norske industribedrifter tør å satse når myndighetene bidrar med gode rammevilkår. Verdensledende teknologiutvikling på Karmøy vil gi lavere klimagassutslipp, flere industriarbeidsplasser og styrket norsk konkurransekraft. Borgerlig industripolitikk virker, sier Nikolai Astrup.

En del av løsningene
I forrige uke annonserte regjeringen og samarbeidspartiene at de i samarbeid med EU vil kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

– Norsk industri er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. Hydro produserer aluminium med lavest klimautslipp i verden. Skal vi opprettholde norsk konkurransekraft og norsk velferd er vi avhengig av visjonære industribedrifter. Hydro er et godt eksempel på en bedrift som viser vei, sier Astrup.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre annonserte tirsdag at de vil sette ned et utvalg for en ny industripolitikk. Høyres Nikolai Astrup ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter.

– Vi håper at de grepene regjeringen har tatt for å forbedre konkurransevilkårene for norsk næringsliv kan være til inspirasjon for Arbeiderpartiets utvalg. I disse spørsmålene er vi ikke så opptatt av politisk farge men av faktiske resultater. Men faktum er at regjeringen allerede gjennomfører industripolitikk som skaper morgendagens industriarbeidsplasser, avslutter Nikolai Astrup.

Siste nyheter