Skatt var tema i politisk verksted 15.01.20

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin kommenterte spørsmål om skatt – fra formuesskatt til «flytteskatt» (dokumentavgift) i politisk verksted 15. januar.

Nyheter - Høyres gruppeleder Øystein Sundelin

Høyres gruppeleder Øystein Sundelin

I tillegg svarte han på en rekke saker som opptok en engasjert forsamling seniormedlemmer:  Høyres kontakt med velgerne, bevaring av kulturbygg, Oslopakke 3 og utbygging av E18, flytting av Oslo bymuseum til Middelalderparken, Manglerudtunnell, riksvei 4 over Gjelleråsen, eldres situasjon, målstyring, forebygging, migrasjonspolitikk, NAV-skandalen, trafikk-kaos på grunn av stengning av Løkkeveien og sykkelvei i Bygdøy allé.

 

Siste nyheter