Skattelette er rettferdig

Penger

Vi har hørt argumentene. «Skattekutt er velferdskutt. Skattelette koster.» Regjeringas resonnement er så banalt at det må bli feil. Det mangler det aller viktigste: skattebetalerne. Skattelette koster ikke penger.

Tvert imot. Hvis resonnementet inkluderer de som betaler skatten, er konklusjonen den motsatte. Skatt koster penger. For alle. Det koster penger for unge, voksne, eldre, familier og enslige. Og skatt er dyrt.

Fordi vi vet at kostnaden ligger i å betale skatten, vet vi også at redusert skatt vil øke velferden for den som betaler. Ungdom som leier bolig i en kommune som innfører eiendomsskatten, vil merke det på husleien. Den vil gå opp. Hvis formueskatten fjernes, vil man merke det på investeringsviljen og antall arbeidsplasser. Det vil bli mer av det. En sykepleier som får lavere inntektsskatt vil merke at det blir lettere å prioritere familie, fritid og ferie. Man må spare mindre for å få råd til det man trenger, eller det man har lyst på. Å kalle det velferdskutt er arrogant. Og feil. Skattekutt øker velferden.

Når vi sier at vi ønsker å fjerne en skatt, svarer venstresida med at det er et visst antall milliarder mindre til velferd. Vi hører det for eksempel når vi diskuterer formuesskatten, en skatt som fjernes med nytt flertall på Stortinget. Rødgrønne politikere svarer at det tilsvarer 15 milliarder mindre til velferd. Det er et urettferdig og galt resonnement. Urettferdig fordi skatten er det, for eksempel for bedrifter som går med underskudd. Der må eierne ta ut utbytte (og betale utbytteskatt av dette) for å ha råd til å betale skatten.

Det er galt fordi det forutsetter en idé om en perfekt stat. Regjeringens forslag til statsbudsjett er på rekordhøye 1064 milliarder kroner. Hvis man sier at å fjerne en skatt tilsvarer et velferdstap som er likt det staten tjener på å kreve inn skatten, mener man samtidig at staten bruker pengene sine på best mulig måte. Man er blottet for ideer om hvordan styre Norge mer effektivt. Heldigvis er de rødgrønne alene om å tviholde på dagens systemer.

Jeg er for skatt. Jeg er for at vi skal ha offentlig helsevesen, skole og trygge veier. Jeg er for et godt velferdssamfunn, hvor staten er sterk for de blant oss som trenger hjelp. Jeg mener også at de som tjener mest skal betale mest. Det er likevel ingen tvil om at skattelette vil øke velferden. I Høyre mener vi at man kan kutte skattene med ca 25 milliarder kroner i neste periode. Det er 25 milliarder kroner mer til velferd.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter