Skeptisk til at Oslo kjøper strømnett i andre fylker

Foto: Gorm Kallestad/ NTB Scanpix.

– Veksling av Hafslund-aksjer med finske Fortum er positivt for at Oslos eierinteresser i kraftproduksjon kan samles på ett sted. Men jeg forstår ikke hvorfor kommunen skal kjøpe strømnett i Akershus og Østfold som sannsynligvis trenger store investeringer i fremtiden, sier Høyres gruppeleder i bystyret Eirik Lae Solberg.

I dag ble det kjent at byrådet i Oslo veksler eierandeler med finske Fortum i Hafslund. Verdier i selskapet for ca 20 milliarder blir stokket om.

– Det er positivt at kraftproduksjonen i ECO og Hafslund samles på et sted. Det legger til rette for gode industrielle løsninger. Vannkraftressursene de to selskapene disponerer vil øke kraftproduksjonen og inntektene fra vassdragene. En felles forvaltning og eierskap kan derfor gi større verdier, sier gruppelederen.

Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre.
Eirik Lae Solberg er Høyres gruppeleder i Oslo bystyre.

Vil ta over strømnett i Akershus og Østfold

Hafslund eier hele strømnettet i Oslo og Akershus og store deler av Østfold.

– Oslo Høyre er derimot meget skeptiske til, og forstår ikke, hvorfor Oslo kommune skal kjøpe seg opp og bli eneeier i strømnettet på store deler av Østlandet, sier Eirik Lae Solberg.

I årene fremover må det gjøres store investeringer i strømnettet. Oslo kommune som eneeier vil dermed måtte binde opp mye penger i strømdistribusjon og ta en unødig risiko.

Det hadde vært bedre å beholde et privat medeierskap i Hafslunds strømdistribusjon.

– Ved å ta Hafslunds strømdistribusjon av børs mister vi dessuten muligheten til å trekke på kompetansen fra profesjonelle, private eiere og vi mister den løpende tilbakemeldingen fra kapitalmarkedene som har vært nyttig for Hafslund. Det hadde vært bedre å beholde et privat medeierskap i Hafslunds strømdistribusjon, sier Lae Solberg.

Fortum inn i fjernvarmen

Hafslunds fjernevarmeproduksjon og Energigjenvinningsetatens forbrenningsanlegg på Klemetsrud delprivatiseres.

– Det å få inn en profesjonell industriell aktør som Fortum med 50 prosents eierandel til å drive fjernevarmeproduksjonen og avfallsgjenvinningen er positivt, mener Høyres gruppeleder.

– Hvis prisen er riktig er det også positivt at Hafslund Marked blir solgt og helprivatisert. Vi ser ingen god grunn til at kommunen skal drive med kjøp og salg av strøm til privatkunder, avslutter han.

Siste nyheter