Skolestart i Norges beste skole

Denne uken har mange av dere sendt avgårde barna deres på deres første skoledag. Med foreldrehjerter fulle av stolthet og barneøyne fulle av forventning møter vi opp til et nytt kapittel i livet hvor nye vennskap dannes og ny kunnskap tilegnes.

Det er grunn til å stoppe opp og være takknemlig for at vi bor i et land hvor alle får tilgang på utdannelse og kunnskap. Det er ingen selvfølge.

Osloeffekten
Barna som starter på en skole i Oslo, er faktisk ekstra heldige. De starter nemlig på en skole hvor Oslo Høyre bestemmer skole-politikken, på en skole som setter kunnskap og læring først. Elevene i Oslo går i dag på en skole som løfter de svakeste og utfordrer de sterkeste. Dette har vi lykkes så godt med at skoleforskere snakker om Osloeffekten.

Der våre motstandere på venstresiden fortsatt vil fjerne fritt skolevalg og Oslo-prøver, og innføre en leksefri og karakterfri skole, vet Oslo Høyre at dette er et feilskjær. Vi vet hva som virker og det er vi har den mest offensive skolepolitikken i Oslo.

Nå vil vi videreføre og forsterke denne gjennom fortsatt systematisk dokumentasjon av elevenes læring, tidlig innsats for dem som trenger det og høye ambisjoner på vegne av alle elevene.

Flere utvekslingsprogrammer
Vårt mål er å gjøre Osloskolen til en av Europas beste skoler. Elevene skal møte en skole som gir dem muligheten til å utnytte sitt potensial, og som gir dem forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden. Samtidig skal skolen stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærerne og ordensreglene slik at alle får et best mulig læringsmiljø. Foreldrene er de viktigste medspillerne for at barna skal lykkes i skolen. Vi vil ha et tett samarbeid mellom skole og hjem som forplikter begge parter.

Samarbeid skal vi også ha mellom skolen og næringslivet. Dette må brukes som utgangspunkt for nye yrkesfagsskoler og for å forbedre eksisterende skoler. Vi vil ha flere utvekslingsprogrammer for Oslos yrkesfagelever for å motivere flere til å fullføre skoleløpet og heve kvaliteten på undervisningen.

Mangfold
Og vi vet hvor viktig læreren er. For å utvikle Osloskolen videre må vi derfor tiltrekke oss de beste lærerne og de dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode arbeids- og lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning. Mangfoldet i Osloskolen er en styrke, og byens skoler skal ha frihet til å bygge sin egen pedagogiske profil.

Vi har vist velgerne at vi leverer på skolepolitikk og vårt valgløfte er klart: Osloskolen er landets beste skole og skal utvikles videre til å bli en skole som måler seg med de beste i Europa, både i grunnskolen og innenfor yrkesfag og studiespesialisering.

Se Oslo Høyres animasjonsfilm om skole her.

 

Siste nyheter