Skolestart i Oslo

I disse dager møter 7100 førsteklassinger opptil skolestart, de fleste med store ransler fylt av forventninger til en helt ny hverdag.

Anniken Hauglie Foto: nyebilder.no
Anniken Hauglie
Foto: nyebilder.no

Som mor til to skolebarn innrømmer jeg gjerne at jeg var minst like spent som mine to små var da de skulle ut i «den store verden» for første gang. I disse dager er tusenvis av engasjerte Oslo-lærere og rektorer i gang med å forberede skoleåret slik at møtet med skolen skal bli så bra som mulig for alle. Mye skal på plass både faglig og sosialt. I år skal også 10.000 elever og 1000 lærere møte opp på en skole som enten er ny, rehabilitert eller utvidet.

Tydeliggjør skole-hjem-samarbeidet
En god dialog mellom skolen og hjemmet er helt avgjørende for elevenes læring og trivsel på skolen. Osloskolen skal være tydelig på hva som forventes av oss som foreldre, og det skal være klart hva foreldre kan forvente av skolen. Foreldre i Osloskolen kan forvente en åpen og inviterende skole som gir alle elever muligheter til å utvikle sine evner og talenter. Skolen skal på sin side kunne forvente av oss foreldre at vi engasjerer oss i skolearbeidet og hjelper til med at barna forstår skolens regler og sosiale normer. Jeg håper dette bidrar positivt for elevene, hjemmet og skolen.

Læringsmiljø og resultater
Jeg er glad vi fant en løsning i Oslo slik at elevene møter åpne dører første skoledag. Jeg har tro på at løsningen vi fant bidrar med å utvikle Osloskolen videre. I Oslo er vi opptatt av barna skal ha et godt læringsmiljø og prioriterer derfor elvenes trivsel og fagmiljø høyt. Elevundersøkelsen viser at Oslo-elevene trives bedre, er mer motivert og mobbes mindre enn i andre deler av landet. Det er viktig, men må jobbes med hver eneste dag. Samtidig er lærernes innsats og kompetanse avgjørende for hvordan det går med elevene. I Oslo har vi satset mye på lærerne og skolelederne de siste årene for å sikre at de har den kompetansen som kreves, og for å trygge dem i den viktige og kompliserte lederoppgaven som dagens skole gir. Vi har tidligere etablert introduksjonskurs og mentorordninger for lærere. Nå ønsker vi å se på hvordan vi kan utvikle karrièreveier og etablere et eget sommer- og høstakademi for lærerne.

Elever fra hele verden
Oslo har trolig landets mest krevende elevflokk med elever fra hele landet og fra hele verden. Til tross for dette viser Osloskolen gode resultater. Alt vi gjør har til hensikt å løfte elevene og sørge for at de får et enda bedre utgangspunkt den dagen de skal stå på egne ben. Men gode resultater kommer ikke av seg selv. Vi har dyktige lærere og skoleledere, Osloskolen er trolig blant de mest gjennomsiktige skolene hvor informasjon og resultater er åpent for alle. Det vil vi fortsette med. Velkommen til et nytt skoleår!

Denne kronikken stod på trykk i Aftenposten 18. august 2014.

Siste nyheter