Skolestart til kunnskapsbygging

Tekst: Vivian Ellingesen Gotaas  Foto: Hans Magnus Borge

Skolestart til kunnskapsbygging

Denne uken starter Oslo-skolene opp igjen etter en lang sommerferie. For elevene venter en skolehverdag hvor faglig kvalitet er i høysetet. Dette har bidratt til å gjøre Oslo-skolene blant landets beste.

Det er store forventninger knyttet til skolestart. De fleste barna gleder seg til å treffe venner, og er spente på hva de skal lære det neste skoleåret. Vi foreldre er opptatt av at de skal ha gode venner, trives, og at de har dyktige lærere

Skolen er det stedet hvor barn og unge, mellom 6 – 19 år tilbringer mest tid. Det er på skolen mesteparten av læringen finner sted, selv om foreldre og venner også bidrar. Det er der mye av grunnlaget for å klare seg senere i livet dannes. Derfor er det viktig at de lærerne som tar seg av barna har rett kompetanse og tilstrekkelige ressurser for å klare denne oppgaven.

Osloskolen – blant landets beste

Osloskolen har de senere årene seilet opp blant landets beste skoler. Det viser statistikkene fra de nasjonale prøvene. Forskning viser dessuten at Osloskolen lykkes best i landet på å løfte de elevene som får minst faglig hjelp hjemme. Dette skyldes ikke tilfeldigheter, men målrettet og strukturert innsats, hvor Høyre med sin skolepolitikk har satt kursen.

Selv om mye bra skjer er det fortsatt utfordringer. En stor del av skolebyggene har et vedlikeholdsetterslep. Den faglige kvaliteten i barnehagene må opp.  En betydelig andel av barnehagebarna i Oslo har ikke gode nok språkkunnskaper i norsk når de starter på skolen. Dette utfordrer læringssituasjonen. Det er også blitt reist spørsmål om ressurser som nå brukes på aktivitetsskolene (tidligere SFO) kunne ha vært brukt på å styrke skolen ytterligere. Flere etterlyser dessuten lenge skoledager for elevene for at de skal kunne bygge mer kompetanse. Dette er igjen et ressursspørsmål.

Oslo Høyres skolepolitikk

Skole er en av Høyres viktigste satsningsområder, og målet er å få mer kunnskap i skolen. Oslo Høyre vil at alle elever kan realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Det klare målet er at vår skole skal kunne måle seg med de beste skolene i Europa fra barneskole til studiespesialisering eller yrkesfag.

Oslo Høyre vil

Tilpasse undervisningen til den enkelte elev
Ha åpenhet om resultater slik at alle elever kan få den hjelpen og de utfordringene de trenger
Ha tettere oppfølging av hver enkelt elev slik at flere kan fullføre og bestå videregående skole
Sikre at Osloskolen har landets beste lærere ved å tilby mer etter- og videreutdanning, god lønn, og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Her finner du Oslo Høyres program

 

Vil du vite mer om Høyres skolepolitikk

 

 

 

 

 

 

Siste nyheter