Skriftlige tilbakemeldinger er bra for skolebarna

For Høyre er det viktigste i skolepolitikken skoleelevene. Halvårsvurderingene har vært enormt viktig for elevene, og medvirkende årsak til at Osloskolen har blitt ledende i landet.

I 2005 innførte vi skriftlige halvårsvurderinger i Osloskolen, etter elevenes ønsker om å få bedre faglige tilbakemeldinger. Dagens byråd skroter nå ordningen, noe vi i Høyre syns er svært uheldig.

For Høyre er det viktigste i skolepolitikken skoleelevene. Halvårsvurderingene har vært enormt viktig for elevene, og medvirkende årsak til at Osloskolen har blitt ledende i landet.

Når byrådet nå avvikler ordningen begrunner de det med at skriftlige vurderinger på noen trinn og i noen miljøer fungerer ganske dårlig. Hvilke trinn? Hvilke miljøer? Hvor dårlig? Høyre skulle gjerne likt å vite hvilke faglige og forskningsbaserte vurderinger byråd Thorkildsen (SV) legger til grunn for å fjerne kravet om skriftlige halvårsvurderinger.

Vi vet at det er direkte sammenheng mellom faglige tilbakemeldinger fra skolen og elevens resultater, derfor er det synd at ordningen ikke videreføres.

Kritikk av den norske skolen

Både norsk og internasjonal forskning har kritisert den norske skolen for å ha en for dårlig tilbakemeldingskultur.

I en omfattende rapport fra OECD, der evaluering og vurderingspraksis i norsk skole gjennomgås, utrykkes det bekymring for lite kunnskap om hvordan lærere best gir tilbakemelding på barneskolen.

Dette har flere kommuner tatt lærdom av ved å innføre skriftlige halvårsvurderinger etter inspirasjon fra Osloskolen.

Rammer de som trenger det mest

Det viser seg at det særlig er elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn, og elever som er faglig svake som har størst nytte av konstruktive skriftlige tilbakemeldinger fra skolen.

Der faglig sterke elever gjerne diskuterer fag med læreren og blir stilt tydelige krav til, blir faglig svake elever ofte møtt med uforpliktende og velmente tilbakemeldinger som «bra jobbet!» og lignende.

Det er sikkert hyggelig å høre, men sier fint lite om hva elevene må jobbe mer med og hvordan.

Svekker samarbeidet mellom foreldre og skolen

På hverdagen tilbringer barn mer tid på skolen enn med foreldrene sine.

Derfor er et godt samarbeid mellom foreldre og skole viktigere enn noen gang.

Byrådets vedtak om å fjerne skriftlige halvårsvurderinger ødelegger en av de sentrale bærebjelkene i dette samarbeidet mellom skolen og foreldre.

Økt bevissthet

Høyre mener skriftlige tilbakemeldinger er avgjørende for å sikre elevene og foreldre god informasjon på barnas utvikling og faglige utfordringer.

Det øker bevisstheten hos foreldre og foresatte om hvor barna står faglig og hva de bør jobbe mer med hjemme, og jo mer engasjert foreldrene er i barnas skolegang desto bedre resultater får barna.

Byråden har uttalt at skriftlige halvårsvurderinger ikke blir lest av foreldrene, og derfor ikke har nytteverdi. Dette er en påstand fremsatt uten rot i faglige vurderinger eller forskning.

Dette viser også at i stedet for å forbedre innholdet på tilbakemeldingene som gis, så gir byrådet opp skole/hjem-samarbeidet.

Elevene er viktigst

For Høyre er det viktigste i skolepolitikken skoleelevene.

Når byrådet nå struper informasjonsflyten mellom skole og hjem blir det tydeligere og tydeligere for Høyre at dagens byråd ikke setter skolebarna først.

Det er ingen tvil om at ordningen med skriftlige tilbakemeldinger på skolen vil bli innført umiddelbart om Høyre kommer tilbake til makten i Oslo etter valget i 2019.

Siste nyheter