Skrote fritt skolevalg for å spare penger?

Det er så tette bånd mellom Utdanningsforbundet og byrådet i Oslo at det er vanskelig å se hvor det ene slutter og det andre begynner.

Derfor er det veldig interessant å lese Utdanningsforbundets skolepolitiske sparetips til byrådsleder Raymond Johansen i Dagsavisen. «Vi må endre inntaksordninga for videregående skoler i Oslo», slår Rune Christian Lang i Utdanningsforbundet i Oslo fast. Der er de og byrådet på linje. Det er allerede tre år siden byrådet varslet at de vil skrote fritt skolevalg. Foreløpig har de ikke kommet opp med et nytt, bedre og mer rettferdig inntakssystem. «Om vi endrer systemet kan vi spare millioner av kroner» fortsetter lærernes talsmann ivrig. At Oslo kommune skal spare penger på å skrote det frie skolevalget er et nytt, og for Høyre ukjent argument for å skrote dagens ordning.

Det er riktig at enkelte videregående skoler ikke har fulle klasserom, mens andre skoler ikke har plass til alle elevene som søker. Derfor starter elevene heller på skolen og linjen de hadde som andre eller tredjevalg på sin ønskeliste. Det er en ordning elevene forstår og i all hovedsak oppfatter som rettferdig. Byrådet er ikke så begeistret for at elevene velger selv, trolig fordi elevene «velger feil». Elevene er selvsagt mer opptatt av hvor de selv vil gå, enn om skolevalget deres vil bidra til å «utjevne forskjellene» i Oslo. Raymond Johansens drøm er at «alle de videregående skolene skal ha en mer mangfoldig elevsammensetning når det gjelder karakterer, levekår og kjønn» som det heter i bestillingen til inntaksutvalget. Visjonen er at alle skoler skal være «like populære.»

Høyre frykter at elevenes arbeidslyst, innsats og motivasjon vil svekkes om deres egne ønsker tillegges liten eller ingen verdi når de skal ta steget opp til videregående utdanning. Om det er slik at byrådet, i tillegg til å drømme om en by hvor «alle skolene er like populære», også vil skrote fritt skolevalg for å spare penger vil Høyre ha et svar på det. Det er det minste Arbeiderpartiet kan gjøre for elevene i Oslo.

Siste nyheter