Slik satser Oslo Høyre på klima

For Høyre er det selvsagt at vi skal levere kloden og byen videre til våre barn og barnebarn i minst like god stand som da vi overtok den.

Siden klimaendringene er en trussel mot samfunnet, har vi plikt til å gripe inn. Vi skal stille krav – men også gi positive insentiver, som gjør det lett å ta grønne valg i hverdagen.

Nedenfor finner du en liste over de viktigste klimatiltakene som Høyres fraksjon i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo bystyre har fremmet til Oslos klimastrategi.

 1. Et bedre kollektivtilbud
  Vi vil gi et miljøvennlig t-banetilbud til flere i byen gjennom å starte arbeidet med en ny sentrumsbane mellom Carl Berners plass og Majorstua med stasjoner på Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett. Oslo Høyre vil redusere billettpriser på kollektivtrafikken i størrelsesorden 250 millioner i løpet av 2020.
 1. Grønne og effektive hverdagsreiser
  Oslo Høyre vil takke ja til statens tilbud om ekstra penger til kollektivtrafikken i Oslo, og samtidig redusere bompengene slik at de brukes på å holde takstene lavest mulig for el-biler.
 1. Utvide bysykkeltilbudet med el-sykler i Oslo
  Oslo Høyre vil at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. At Oslo er valgt til å være Europas miljøhovedstad to ganger, er resultat av langsiktige og bevisste miljøprioriteringer i kommunen gjennom mange år. Derfor vil vi utvide bysykkeltilbudet i Oslo med el-sykler og øke tilgjengeligheten.
 1. Vi vil bygge ut kollektivtilbudet
  Vi vil få fart i planene for å bygge ut t-banenettet med Ensjøsvingen og Volvatsvingen.
 1. Det skal bli lettere å være klima- og miljøvennlig
  Vi vil gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. Ved nyttår var det 445 færre kommunale ladeplasser i Oslo enn det som var målet. Oslo Høyre vil bygge ut infrastruktur som energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivsstoff.
 1. Mer penger til Oslos klima- og energifond.
  Gjennom fondet kan private få støtte til å bytte ut vedovner til mer rentbrennende ovner som gir bedre byluft, tilskudd til å bygge sykkelparkering i borettslag og sameier, energiforbedring i boliger og mye annet.
 1. Få ned utslippene fra gods – og varetransporten
  Varetransporten står for en stor del av utslippene i Oslo, og vi ser at bransjen trenger hjelp til å omstille seg. Høyre vil teste ut om varelevering kan skje med droner i Oslo. Aktuelle områder kan være Universitetsområdet, eller sykehusområder. Oslo Høyre vil at forurensende tungtrafikk skal få egne kjøreruter med tydelig skilting slik at de ikke blir stående i kø eller forurense lufta på småveier og i boligområder.
 1. Ren luftkvalitet i Oslo
  Oslo skal ha en ren luft som alle kan puste inn uten å få helseproblemer. Det skal stilles krav til cruiseskipene om å bruke landstrøm innen 2025 slik at de ikke forurenser Oslolufta når de ligger til kai.
 1. Utvide tilgjengeligheten av el-sparkesykler
  El-sparkesykler er i dag mangelvare utenfor sentrumsbydelene. Oslo Høyre vil utvide tilgjengeligheten av el-sparkesykler utenfor sentrumsbydelene i nærheten av T-banestasjoner, og opprette egne parkeringsplasser for el-sparkesykler gjennom geofencing.
 2. Få på plass en ny bymiljøavtale
  Å sikre en renere byluft er et mål for Høyres klima og helsepolitikk. Derfor vil vi få ned andelen tomkjøring i Oslo (tomme varebiler). Vi vil samarbeide med regjeringen om å få på plass en ny bymiljøavtale på innen gods- og varetransport slik at utslippene i denne sektoren går ned.

Er du opptatt av det skal bli enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen? Bli medlem i Høyre.

Siste nyheter