Slik satser Oslo Høyre på klima

Siden klimaendringene er en trussel mot samfunnet, har vi plikt til å gripe inn. Vi skal stille krav – men også gi positiv motivasjon, som gjør det lett å ta grønne valg i hverdagen.

Oslo Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen. Nedenfor finner du en liste over de viktigste klimatiltakene som Oslo Høyres fraksjon i miljø- og samferdselsutvalget i bystyre har fremmet til Oslos klimastrategi.

 1. Bygge ut kollektivtilbudet
  Fremfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi gi et miljøvennlig t-banetilbud til flere i byen gjennom å starte arbeidet med en ny sentrumsbane mellom Carl Berners plass og Majorstua med stasjoner på Øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett. Oslo Høyre vil takke ja til regjeringens tilbud om ekstra penger til kollektivtrafikken i Oslo, og samtidig redusere bompengene slik at vi kan holde bompengebelastingen lavest mulig for el-biler.
 1. Redusere prisene på kollektivbilletter
  Oslo Høyre vil redusere billettpriser på kollektivtrafikken i størrelsesorden 250 millioner i løpet av 2020.
 1. Grønne og effektive hverdagsreiser
  Det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og få renere luft i Oslo er å få flere til å reise kollektivt. Derfor vil vi få fart i planene for å bygge ut T-banenettet med Ensjøsvingen og Volvatsvingen.
 1. Det skal bli lettere å være klima- og miljøvennlig
  Oslo Høyre vil gjøre det lettere å benytte utslippsfrie kjøretøy. Ved nyttår var det 445 færre kommunale ladeplasser i Oslo enn det som var målet. Når nasjonale myndigheter legger til rette for at flere skal kjøre elbil, så er det minste kommunen kan gjøre å legge til rette for at infrastrukturen i Oslo er på plass. Vi vil bygge ut infrastruktur som energistasjoner med hurtiglading, hydrogen og biodrivsstoff.
 1. Mer penger til Oslos klima- og energifond.
  Gjennom Oslos klima- og energifond kan private få støtte til å bytte ut vedovner til mer rentbrennende ovner som gir bedre byluft, tilskudd til å bygge sykkelparkering i borettslag og sameier, energiforbedring i boliger og mye annet.
 1. Utvide tilgjengeligheten av el-sparkesykler
  El-sparkesykler er i dag mangelvare utenfor sentrumsbydelene. Oslo Høyre vil utvide tilgjengeligheten av el-sparkesykler utenfor sentrumsbydelene i nærheten av T-banestasjoner, og opprette egne parkeringsplasser for el-sparkesykler gjennom geofencing.
 1. Utvide bysykkeltilbudet med el-sykler i Oslo
  Oslo Høyre vil at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby. Derfor vil vi utvide bysykkeltilbudet i Oslo med el-sykler og øke tilgjengeligheten.
 1. En aktiv klima- og miljøpolitikk
  Det skal være lett å ta miljøvennlige valg i hverdagen. I dag finnes det mange nyskapende og klimavennlige måter å håndtere avfall på, og teknologien på feltet er stadig i utvikling. Derfor vil Oslo Høyre redusere matsvinn i kommunens virksomheter med 50 prosent innen 2022. Vi vil at alle kommunens virksomheter skal kildesortere avfallet sitt innen 1. juli 2020, og sørge for at bedrifter, næringsliv og statlige virksomheter i Oslo også kildesorterer.
 1. En klima – og miljøvennlig by
  Oslo kommune skal kjøpe miljøvennlige løsninger når de legger ut anbud, og ha mer solcellepanel på tak og fasader som kommunen eier.
 1. Få ned utslippene fra gods – og varetransporten
  Varetransporten står for en stor del av utslippene i Oslo, og vi ser at bransjen trenger hjelp til å omstille seg. Høyre vil teste ut om varelevering kan skje med droner i Oslo. Aktuelle områder kan være Universitetsområdet, eller sykehusområder. Oslo Høyre vil at forurensende tungtrafikk skal få egne kjøreruter med tydelig skilting slik at de ikke blir stående i kø eller forurense lufta på småveier og i boligområder.

Er du opptatt av det skal bli enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen? Bli medlem i Høyre.

Siste nyheter