Norge i en grønnere retning

Vi legger snart bak oss en lang og innholdsrik budsjetthøst i Stortinget. En høst preget av levende diskusjoner og godt samarbeid, men også noen uenigheter mellom samarbeidspartiene.

Resultatet er et statsbudsjett som representerer et taktskifte i satsningen på klima og miljø, samtidig som vi løser viktige oppgaver i dag og ruster Norge for fremtiden.

Har utnevnt grønn skattekommisjon
I Nydalen ble vi enige om å bygge vår politikk på blant annet forvalteransvaret og føre-var-prinsippet, i tillegg til målet om en mest effektiv bruk av skattebetalernes penger og fellesskapets ressurser.

Vi er opptatt av at de politiske grepene vi gjennomfører for miljøet og klimaet stimulerer, ikke tvinger oss, til miljøvennlig adferd.

Derfor utnevnte regjeringen en ny grønn skattekommisjon i august.

Utvalget skal fremme forslag som gjør at det koster å forurense og lønner seg å velge miljøvennlig. Et lignende forslag ble fremmet i 2011. Da kalte de rødgrønne forslaget for «litt underlig».

Nå gjennomfører vi.

Øker produksjon av fornybar energi
Skal vi løse de globale klimautfordringene, må forbruket av fossil energi reduseres og produksjonen av fornybar energi økes. Derfor innfrir vi tidligere stortingsvedtak og stimulerer til økt produksjon av ren norsk vann- og vindkraft.

Et lignende forslag ble fremmet i 2009. Da kalte Senterpartiets Ola Borten Moe det hele for «valgflesk av verste sort». Nå gjennomfører vi.

Omsetningspåbud som kutter utslipp
Utslippene fra veitrafikken har vært høye og nærmest uendret siden 2005.

Skal vi nå egne klimamål må utslippene fra veitrafikken reduseres kraftig. I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det derfor innført et omsetningspåbud for bærekraftig biodrivstoff til veitrafikken på 5,5 prosent.

Omsetningspåbudet vil årlig kutte utslipp fra transportsektoren i Norge med 200.000 tonn CO2.

Da de rødgrønne for første gang innførte omsetningspåbud for biodrivstoff i 2010, lovet de samtidig å øke påbudet til 5 prosent når det ble innført miljø- og bærekraftskriterier for biodrivstoff.

Disse skulle være på plass 1. januar 2011. De kom aldri. Nå øker vi omsetningspåbudet samtidig som vi gjør ladbare hybrid-biler betydelig billigere i 2015.

De viktigste elementene på plass
I tillegg til overnevnte eksempler, gir vi fritak for veibruksavgiften for biodiesel og halv veibruksavgift for lavinnblandet bioetanol.

Norges Skogeierforbund sier at med årets statsbudsjett er de viktigste elementene på plass for å utløse milliardinvesteringer i produksjon av biodrivstoff basert på norske skogressurser.

Å løse klimautfordringen er ikke slutten på noe godt, men starten på noe bedre.

Grønnere retning
Vi inngikk en samarbeidsavtale for blant annet å ta Norge i en grønnere retning.

For oss er god klima- og miljøpolitikk en helhetlig politikk som strekker seg på tvers av departementsbudsjett, sektorer og landegrenser. Det har vi klart i dette statsbudsjettet.

Denne artikkelen ble skrevet av Nikolai Astrup miljøpolitisk talsmann i Høyre, Oskar Grimstad miljøpolitisk talsmann i Frp, Rigmor Andersen Eide miljøpolitisk talskvinne i KrF, Ola Elvestuen miljøpolitisk talsmann i Venstre, og ble publisert 16. desember i Aftenposten.

Siste nyheter