Sånn vil Høyre bygge skoler raskere og bedre

 

Over 80% av nye skolebygg og vedlikeholdsprosjekter er utsatt. Situasjonen på mange skoler er uholdbar, og på alt for mange skoler er tilstanden på skolebyggene kritisk. Nå vil Høyre rydde opp og løfte skolebyggene i Oslo! 

En milliard mer til skolebygg 

Vi foreslår å sette av en ekstra milliard til skolebyggene i Oslo, som skal gå til nødvendig vedlikehold av skoler, raskere planprosesser og midlertidige modulbygg hvor det er nødvendig. 

Inviterer til skolebyggforlik 

Vi står foran mange år med utsettelser av nye skoleanlegg og rehabilitering av skoler i Oslo. For å avlyse utsettelsene og begynne å bygge skoler, inviterer vi andre partier til et skolebyggforlik. Vi vil slippe til private entreprenører til å bygge skoler, slik at flere skoler står opp i raskere tempo. Dette offentlig-privat samarbeidet skjer gjennom at private bygger skoler og eier skolene, og at vi i kommunen leier det fra dem etterpå.  

Det sparer skattebetalerne for mye penger, ved at vi får garanti for byggekostnaden (og unngår budsjettsprekker), raskere skolebygging og det private selskapet får ansvaret for drift og vedlikehold så lenge avtalen fortsetter. 

Økt pott til vedlikehold av skoler 

Det har i gjennomsnitt blitt brukt rundt 200 millioner kroner hvert år til ad-hoc vedlikehold som måtte oppstå på skolene. Denne potten ønsker vi å øke, og redusere behovet for større investeringer fremover.  

Midlertidige modulbygg i områder med presset kapasitet 

I områder hvor det fortsatt jobbes med planprosesser som kommer til å ta flere år, er vi nødt til å finne alternativer for barn og unge som bor i området. Det er ikke akseptabelt at elevene fordeles tynt utover alle skoler i nærområdet, som allerede har presset situasjon på skolen sin. Vi foreslår derfor å sette opp midlertidige, moderne modulbygg i disse områdene. 

Vil du lese hvilke skoler vi ønsker å fremskynde? Trykk her og se hvilke skoler og hvordan vi ønsker å fremskynde. 

Les mer om tiltakene i presentasjonen av vår alternative skolebehovsplan her! 

Siste nyheter