Søk Lederskolen 2020!

Vi gleder oss til å ta imot et nytt kull til Høyres Lederskole 2020, og vi oppfordrer deg til å søke på vinterens topp-opplæring!

Lederskolen har over veldig mange år vært den fremste opplæringen som tilbys av Høyres Hovedorganisasjon. Mange av partiets fremste representanter har deltatt.

Høyres lederskole skal finne- og videreutvikle politiske talenter. Den er for deg som ønsker å ta ansvarsfulle oppgaver i partiet – og som har ambisjoner for partiet og for deg selv i partiet.

Både nye og mer erfarne medlemmer kan delta. Høyre får stadig nye medlemmer, og vi er overbevist om at det er mange fremtidige Høyrepolitikere blant dem. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å søke.

Vi stiller ingen krav til verv eller hvor lenge søkeren har vært med i partiet. Høyre skal være en arena for meningsutveksling og politisk debatt. Det styrker kurset og på lengre sikt hele Høyre som parti.

Vi lover en lederskole med gode foredrag og lærerike oppgaver om politikk, organisasjonsutvikling og ledelse. I tillegg er vårt mål at deltakerne blir bedre kjent med seg selv og sine egenskaper som ledere og forbilder. Det er også et mål at de blir godt kjent med de øvrige deltakerne.

Dette er lederskolen:

Lederskolen søker deltakere fra hele landet som vil utfordre seg selv og lære mer om politikk, organisasjonskultur og ledelse. Det stilles ingen krav til politisk erfaring utover at du er medlem i Høyre, men vi har forventninger til at de som får tilbud om å delta på denne opplæringen, vil være aktiv og påta seg ansvar i partiet. Antallet deltakere som blir tatt ut vil være mellom 10 og 15 personer. Deltakerne samles til to samlinger som til sammen utgjør sju dager med opplæring.

Egenandelen per deltaker er også i 2020 kun kr. 3.000,- som dekker reise i tillegg til to samlinger. Sjekk gjerne med ditt lokallag eller fylkeslag om de ønsker å dekke din egenandel.

Det forventes at søkere deltar på begge samlingene.

Viktige datoer:

Dato Hva
22. oktober 2019 Kvalifiseringsoppgavene offentliggjøres
19. november 2019 Frist for å søke på lederskolen
10. desember 2019 Frist for arbeidsgruppen å velge ut deltakerne.
24. – 26. januar 2020 Første samling av deltakerne
27.feb – 1. mars 2020 Andre samling av deltakerne

For spørsmål, ta kontakt med Seniorrådgiver i Høyres Hovedorganisasjon, Hanne Igland på e-post [email protected]

Fristen for å søke på lederskolen er 19. november 2019 kl.12.00:
Søknaden sendes til [email protected] Det er ikke offentlig hvem som søker.

Søknadsoppgave:

Skriv kun én A4-side hvor du svarer på følgende spørsmål:
Hvorfor skal nettopp du delta på lederskolen 2020?
I tillegg til besvarelsen bes alle søkere legge ved CV og minst en partireferanse.

NB! Søknaden er ikke gyldig om dere ikke leverer som forespurt i oppgaven.

Siste nyheter