Søndre Nordstrand inn i bystyret

Urnominasjonen er i gang, og vi trenger din hjelp for at Søndre Nordstrand Høyres kandidater kommer inn i bystyret. Vi håper du vil stemme på våre kandidater. Under finner du liste over dem med hvilke saker som er viktigst for oss:

 

Tove Gjersrud: Oslo skal være en ”Ja-kommune”, som gjør det enkelt og gøy å bo, jobbe og være gjest her. En som legger til rette, snarere enn å hindre, og som gjør ting i riktig rekkefølge. Som favner alle i HELE Oxlo, uten rom for ”oss og dem”.

 

 

Mehmet Kaan Inan: Barn og unges oppvekstvilkår! Vi ser at flere og flere barn rekrutteres til gjengmiljøer. I tillegg er det altfor mange barn som vokser opp i vanskeligstilte familier. Oslo skal være fremtidens by, hvor lommebokens tykkelse ikke skal ha noe å si for hvilke muligheter du får.

 

 

Ståle Hagen: Oslo som en: 1) Grønn og smart by med gode mobilitetsløsninger 2) Kulturby med mangfold 3) Attraktiv by som kommuniserer med og involverer
sine innbyggere 4) by med gode og trygge bomiljøer og som satser på barna 5) attraktiv by for turister og næringsliv.

 

 

 

 

Talat Butt: Oppvekst og utdanning, klima og miljø og byutvikling vil være de viktigste politiske områdene neste periode. Høyres velgere vil forvente at  eiendomsskatten blir avviklet. Dette vil fordre en smartere og effektiv tjenesteproduksjon (Mer digitalisering).

 

 

 

Emre Tektas: 1. Osloskolene ( miljøarbeidere til ungdomsskolene). 2. Innføring av retningslinjer for private aktører  innenfor barnevernet. 3. Prioritere klima rundt byen. 4. Innføre mildere politikk innenfor bompriser i Oslo omegn

 

 

Ayusha Awan Umme: Fjerne eiendomsskatt, tillate elbiler i sentrum, promotere Høyre der vi ellers ikke er veldig populære, fokus på skoler som skårer lavt.

 

 

 

Edith Stylo: Jeg er medievant idealist og sterkt politisk engasjert menneske helt siden min ungdomstid som aktiv motstander av kommunisme i mitt opprinnelige hjemland Polen, mitt arbeid for Solidaritet NorgePolen og senere via ulike verv i SNH og som vara i bystyret.

 

 

 

 

Arild Andersson: Få fjernet alle restriksjoner på bilkjøring det nåværende byråd har gjennomført. Fjerne eiendomsskatten

 

 

 

Christian Åkre: Forbedre oppvekstvilkårene for barn og unge i Søndre Nordstrand og i Groruddalen. Fjerne eiendomsskatten. Bedre forholdene for trafikantene i Oslo, både gående, syklister og bilister. Sørge for videre byutvikling på befolkningens premisser.

 

Kaare Seeberg Sidselrud: Oslo skal være en trygg og sikker by for alle. Vi må lykkes med en god integrering gjennom skole og utdanning. Kulturvern for å bevare en Oslo identitet. Satse på politi og forebygging for å gjøre Oslo trygg. Boligpolitikk og fjerne eiendomsskatt.

Siste nyheter