Vi vil ha parkering i Thereses gate

Oslo Høyre vedtok å oppheve prøveprosjektet i Thereses gate på årsmøtet 25. januar 2015.

I vårt eget program står det følgende:
«En moderne kollektivtrafikk og bedre fremkommelighet for sykkel vil gjøre at færre er avhengig av å bruke bil i fremtiden. Likevel vil bilen være et uunnværlig transportmiddel for mange av oss også i årene som kommer. For mange av byens butikker er det viktig at kundene kan parkere i nærheten.»

St. Hanshaugen Høyre vil:

  • Oppheve «prøveprosjekt Thereses gate» snarest mulig

Vi ønsker at balansen mellom trikkens fremkommelighet og lokale forhold i gaten skal tas bedre hensyn til i den permanente utformingen av gaten. Vi arbeider for at midlertidige parkeringsplasser reetableres, og at dette er fortrinnsvis nært butikker.
Les Oslo Høyres program 2015-2019 her

Siste nyheter