Stans rå-fortettingen av Oslo!

Et budsjett for en fremtidsrettet og inkluderende by

Oslo har gjennom mange år utviklet seg til å bli en av Europas mest klima- og miljøvennlige byer å bo i. En grønn og familievennlig by er avgjørende for at fremtidige generasjoner skal ønske å bo og trives i Oslo.

FOLK I OSLO må oppleve en levende by, der de kan delta i sosiale felleskap og nyte godt av grøntområder. Byutviklingen må legge til rette for en mer miljøvennlig by der innbyggerne har god tilgang til parker og gode møteplasser. En moderne by betyr ikke nødvendigvis en tett by. Oslo har en unik historie med mange verdifulle historiske bygninger som det er viktig å ta vare på og gjøre tilgjengelig for flere ved vern gjennom bruk. Oslos historiske særpreg med bypreg og småhusbebyggelse må ikke raseres slik vi nå ser tendenser til. Gode lokale bomiljø må bevares, og det må tilrettelegges for at det skal være mulig å bo i Oslo i alle livets faser. Tiden er overmoden for at nye prosjekter og utvikling av nye boligområder må gjennomføres med kvalitet og respekt for Oslos grønne særpreg og varierte boligbebyggelse.

OSLO ER I ferd med å strupes med for store prosjekter som ikke tar hensyn til eksisterende bebyggelse og skaper disharmoni og vantrivsel. Veier og parkeringsforhold er ikke dimensjonert for denne tomteutnyttelsen, og skoleveiene blir stadig utryggere. En uhemmet utbygging og fortetting er i ferd med å ødelegge Oslos gode kvaliteter ikke bare i småhusområdene. Folk føler seg bygget inne og omringet over hele byen

DENNE UTVIKLINGEN MÅ stoppes nå! Vi som bor i byen må bli hørt! Rå-fortettingen må stanses!

Innlegget ble først publisert i Dagbladet tirsdag 23. april.

Siste nyheter